Өдөр тутмын Бурханы үг | “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг” | Эшлэл 478

2021-04-12

Петр харьцалт, цэвэршүүлэлтийг туулснаар төгс болгуулсан. Тэрээр, “Би цаг ямагт Бурханы хүслийг хангалуун байлгах ёстой. Хийж байгаа бүхэндээ би зөвхөн Бурханы хүслийг хангалуун байлгахыг эрж хайдаг ба гэсгээгдэж, шүүгдэж байсан ч ингэж байгаадаа би баяртай байна” гэж хэлсэн юм. Петр өөрт байгаа бүхнийг Бурханд өгсөн ба түүний ажил, үг болон бүхий л амьдрал бүхэлдээ Бурханыг хайрлахын төлөө байв. Тэр бол ариун байдлыг эрж хайсан хүн байсан бөгөөд туршлагажих тусам түүний зүрх сэтгэл дэх Бурханы төлөөх хайр төдий чинээ агуу болж байлаа. Харин тэгэхэд Паул зөвхөн гадаад талын ажил хийсэн бөгөөд тэр хэдийгээр шаргуу ажилласан боловч түүний ажил хөдөлмөр нь өөрийн ажлыг зохих ёсоор хийж, ингэснээрээ шагнал авахын төлөө байсан юм. Ямар ч шагнал авахгүй гэдгээ мэдэж байсан бол тэр өөрийн ажлыг болих байв. Петрийн анхаарч байсан зүйл нь түүний зүрх сэтгэл доторх жинхэнэ хайр байсан ба тэр нь бодитой бөгөөд биелүүлж болох зүйл байсан. Тэр шагнал авах эсэх талаар анхаараагүй, харин өөрийнх нь зан чанар өөрчлөгдөж чадах эсэх талаар анхаарсан. Паул бүр ч илүү шаргуу ажиллах талаар анхаарсан, тэр гадаад талын ажил, зориулалт, болон энгийн хүмүүсийн мэдрээгүй ёс зүйн талаар анхаарсан. Тэр өөрийн зүрх сэтгэлийн гүн дэх өөрчлөлт болон Бурханы жинхэнэ хайрын талаар огт анхаараагүй. Петрийн туршлага нь жинхэнэ хайр болон жинхэнэ мэдлэгт хүрэхийн тулд байв. Түүний туршлага нь, Бурхантай илүү ойр дотно харилцааг олж авч, практик амьдралыг амьдран харуулахын төлөө байжээ. Паулын ажил нь Есүсийн түүнд даалгасан зүйлээс болсон ба өөрийн хүсэн эрмэлзэж байсан зүйлийг олж авахын тулд байсан, гэхдээ эдгээр нь өөрийнх нь болон Бурханы талаарх түүний мэдлэгтэй хамаагүй байв. Түүний ажил нь гагцхүү гэсгээлт, шүүлтээс зугтаахын төлөө байсан. Петрийн эрж хайж байсан зүйл нь ариун хайр байсан ба Паулын эрж хайсан зүйл нь зөвт байдлын титэм байлаа. Петр Ариун Сүнсний олон жилийн ажлыг мэдэрч туулсан бөгөөд Христийн талаар бодитой мэдлэгтэй, түүнчлэн өөрийнхөө талаар гүн гүнзгий мэдлэгтэй байсан. Иймээс Бурханы төлөөх түүний хайр ариун байв. Олон жилийн цэвэршүүлэлт нь Есүс болон амийн талаарх түүний мэдлэгийг дээшлүүлсэн ба түүний хайр нөхцөлгүй хайр байсан, энэ нь идэвх санаачилгатай хайр байсан, тэр оронд нь хариу гуйгаагүй, мөн ямар ч ашиг тус хүртэхээр найдаагүй. Паул олон жилийн турш ажилласан мөртөө Христийн талаар асар их мэдлэг эзэмшээгүй бөгөөд өөрийнх нь талаарх түүний мэдлэг ч бас өчүүхэн бага байлаа. Түүнд Христийг гэх хайр ердөө байгаагүй ба түүний хийсэн ажил ба явсан замнал нь эцсийн нэр хүндийг олж авахын төлөө байсан. Түүний эрж хайсан зүйл нь хамгийн ариун хайр биш харин хамгийн сайхан титэм байв. Тэр идэвхтэйгээр эрж хайгаагүй, харин үүнийг идэвхгүйгээр хийсэн; тэр өөрийн үүргээ биелүүлээгүй харин Ариун Сүнсний ажилд баригдсаныхаа дараа өөрийн эрэл хайгуулыг хийхээр хүчинд автсан. Иймээс түүний эрэл хайгуул нь тэр бол шаардлага хангасан Бурханы бүтээл байсан гэдгийг батлахгүй; өөрийн үүргийг биелүүлсэн бөгөөд Бурханы шаардлага хангасан бүтээл байсан хүн нь Петр байв. Бурханд хувь нэмрээ оруулсан хүн бүхэн шагнал хүртэх ёстой ба хувь нэмэр хэдий чинээ их байна, тэд Бурханы тааллыг хүлээн авах нь төдий чинээ баталгаатай байна гэж хүн боддог. Хүний үзэл бодлын мөн чанар нь арилжаа наймааны шинжтэй байдаг ба Бурханы бүтээлийн хувьд өөрийн үүргийг биелүүлэхээр идэвхтэйгээр эрж хайдаггүй. Бурханы хувьд, хүмүүс Бурханыг гэх жинхэнэ хайр болон Бурханд бүрэн дуулгавартай байхыг эрж хайх тусам, өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүтээлийн хувьд өөрсдийн үүргийг биелүүлэхээр эрж хайх тусам, Бурханы сайшаалыг төдий чинээ хүртэх боломжтой болно. Бурханы үзэл бодол бол өөрийн анхдагч үүрэг болон байр суурийг эргүүлэн авахыг хүнээс шаардах явдал юм. Хүн бол Бурханы бүтээл бөгөөд иймээс хүн Бурханд ямар нэгэн шаардлага тавьснаар өөрийн эрхээ хэтрүүлэх ёсгүй ба хүн Бурханы бүтээл болох үүргээ биелүүлэхээс өөр юуг ч хийх ёсгүй. Паул болон Петрийн хүрэх газар нь, тэдний хувь нэмрийн хэмжээгээр биш харин тэд Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлж чадсан эсэхийн дагуу хэмжигдсэн; тэдний хүрэх газар нь, хэр их ажил хийсэн, эсвэл бусад хүмүүс тэднийг хэрхэн үнэлсний дагуу биш, харин эхнээсээ юуг эрж хайсан бэ гэдгийнх нь дагуу тодорхойлогдсон. Иймээс Бурханы бүтээл болохын хувьд өөрийн үүргийг идэвхтэйгээр биелүүлэхийг эрж хайх нь амжилтанд хүрэх зам юм; Бурханы жинхэнэ хайрын замыг эрж хайх нь хамгийн зөв зам; өөрийн хуучин зан чанарт өөрчлөлт гаргаж, Бурханыг ариун хайраар хайрлахыг эрж хайх нь амжилтанд хүрэх зам юм. Амжилтанд хүрэх тийм зам нь анхдагч үүргээ, түүнчлэн Бурханы бүтээлийн анхдагч дүр төрхөө буцаан авах зам юм. Энэ нь сэргээлтийн зам бөгөөд энэ нь мөн эхнээсээ эцэс хүртэлх Бурханы бүх ажлын зорилго юм. Хэрвээ хүний эрэл хайгуул нь хувийн хэмжээлшгүй шаардлага болон бодлогогүй хүсэл эрмэлзэлтэй холилдвол, үүний хүрэх үр дүн нь хүний зан чанар дахь өөрчлөлт биш байх болно. Энэ нь сэргээлтийн ажилтай зөрөлддөг. Энэ нь эргэлзэх юмгүйгээр Ариун Сүнсээр хийгддэг ажил биш ба иймээс тийм төрлийн эрэл хайгуул нь Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгддөггүй гэдгийг баталдаг. Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй эрэл хайгуул ямар ач холбогдолтой вэ?

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах