Өдөр тутмын Бурханы үг: Амийн оролт | Эшлэл 492

2020-11-10

Хэрвээ хүмүүс мөс чанарынхаа мэдрэмжид л найддаг бол Бурханы хайр татам байдлыг мэдэрч чадахгүй. Зөвхөн мөс чанартаа найддаг бол Бурханыг гэх тэдний хайр мөхөсхөн байх болно. Хэрвээ чи Бурханы нигүүлсэл, хайрыг хариулах талаар л ярьдаг бол Түүнийг гэх хайр чинь ямар ч урам зориггүй байх болно; мөс чанарынхаа мэдрэмжид тулгуурлан Түүнийг хайрлах нь идэвхгүй хандлага юм. Яагаад Би үүнийг идэвхгүй хандлага гэж хэлж байна вэ? Энэ бол бодит асуудал. Бурханыг гэх хайр чинь ямар хайр вэ? Ердөө л Бурханыг хуурч, Түүний төлөө хэлбэр төдий үйлдэж байдаг бус уу? Ихэнх хүн, Бурханыг хайрласны төлөө ямар ч шагнал байхгүй, Түүнийг хайрладаггүй байлаа гээд хүн яг л ижилхэн гэсгээгдэх болохоор ерөнхийдөө нүгэл үйлдэхгүй байхад л хангалттай гэж итгэдэг. Тэгэхээр мөс чанарынхаа мэдрэмжид тулгуурлан Бурханыг хайрлаж, Түүний хайрыг хариулах нь идэвхгүй хандлага бөгөөд хүний зүрх сэтгэлээс аяндаа гардаг Бурханыг гэх хайр энэ биш юм. Бурханыг гэх хайр бол хүний зүрх сэтгэлийн гүнээс гардаг жинхэнэ мэдрэмж байх ёстой. “Би өөрөө Бурханыг эрж хайж, Түүнийг дагахад бэлэн байна. Одоо Бурхан намайг орхихыг хүссэн ч би Түүнийг дагасаар байх болно. Тэр намайг хүсдэг ч бай, үгүй ч бай би Түүнийг хайрласаар байх болно, тэгээд эцэст нь би Түүнийг олж авах ёстой. Би Бурханд зүрх сэтгэлээ өргөдөг, Тэр юу ч хийсэн бай, би Түүнийг насан туршдаа дагана. Юу ч болсон бай хамаагүй, би Бурханыг хайрлаж, Түүнийг олж авах ёстой; Түүнийг олж авах хүртлээ би амрахгүй” гэж зарим хүн хэлдэг. Чамд ийм шийдэмгий зан байгаа юу?

Бурханд итгэх зам болон Түүнийг хайрлах зам хоёр нь нэг л зүйл юм. Хэрвээ чи Түүнд итгэдэг бол Түүнийг хайрлах ёстой; гэхдээ Түүнийг хайрлах гэдэг нь зөвхөн Түүний хайрыг хариулахыг, эсвэл мөс чанарынхаа мэдрэмжид тулгуурлан Түүнийг хайрлахыг хэлдэггүй—энэ бол Бурханыг гэх цэвэр ариун хайр юм. Зарим үед хүмүүс дан ганц мөс чанартаа тулгуурлаад Бурханы хайрыг мэдэрч чаддаггүй. Би яагаад үргэлж “Бурханы Сүнс бидний сүнсийг хөдөлгөх болтугай” гэж хэлдэг вэ? Бурханыг хайрлахын тулд хүмүүсийн мөс чанарыг хөдөлгөх тухай Би яагаад яриагүй вэ? Яагаад гэвэл хүмүүсийн мөс чанар Бурханы хайр татам байдлыг мэдэрч чаддаггүй. Хэрвээ чи эдгээр үгэнд үнэмшихгүй байгаа бол мөс чанараа ашиглан Түүний хайрыг мэдрэх гээд үзээрэй. Чамд тухайн үедээ урам зориг орж магадгүй боловч удалгүй алга болно. Хэрвээ чи зөвхөн мөс чанараараа Бурханы хайр татам байдлыг мэдэрдэг бол залбирах үедээ урам зориг авах боловч удалгүй урам зориг чинь бөхөж, алга болно. Яагаад тэр вэ? Хэрвээ чи мөс чанараа л ашиглавал Бурханыг гэх хайраа өдөөж чадахгүй; чи зүрх сэтгэлээрээ Түүний хайр татам байдлыг үнэхээр мэдрэх үед сүнсийг чинь Тэр хөдөлгөх бөгөөд тэр үед л мөс чанар чинь анхдагч үүргээ гүйцэтгэх чадвартай болно. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хүний сүнсийг хөдөлгөх үед, хүн мэдлэгтэй, зүрх сэтгэлдээ урам зоригтой байх үед, нэг үгээр хэлбэл хүн туршлага олж авсан үедээ л мөс чанараараа Бурханыг амжилттай хайрлаж чадна. Мөс чанараараа Бурханыг хайрлах нь буруу зүйл биш—энэ бол Бурханыг хайрлах хамгийн доод шат юм. “Бурханы нигүүлслийг зүй ёсоор хариулах төдий л” хайрлах нь хүнд идэвхтэйгээр орох түлхэц ердөө өгөхгүй. Хүмүүс Ариун Сүнсний зарим ажлыг олж авах үед, өөрөөр хэлбэл, бодит туршлагаараа Бурханы хайрыг харж, мэдрэх үед, Бурханы талаар бага зэрэг мэдлэгтэй болж, хүн төрөлхтөн үнэхээр Бурханыг хайрлууштай, Тэр хэчнээн хайр татам болохыг жинхэнээсээ харах үедээ л Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрлаж чаддаг.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханыг хайрлах жинхэнэ хайр аяндаа төрдөг

Бурханд итгэх зам бол Түүнийг хайрлах зам юм

Бурханд итгэх зам бол Түүнийг хайрлах зам. Бурханд итгэдэг бол чи Түүнийг хайрлах ёстой.

Бурханыг хайрлах гэдэг нь зөвхөн Бурханы хайрыг хариулж, мөс чанараараа Түүнийг хайрлахыг хэлдэггүй, Бурханыг цэвэр хайраар хайрлахыг хэлнэ. Мөс чанар Бурханыг гэх хайрыг сэргээхгүй. Түүний хайр татам байдлыг мэдрэх үед, сүнсийг чинь Бурхан хөдөлгөж, мөс чанар чинь үүргээ биелүүлнэ. Бурханы төлөөх жинхэнэ хайр зүрх сэтгэлийн гүнээс гардаг. Энэ нь Бурханы талаарх хүний мэдлэгт оршдог хайр билээ.

Хүний сүнс Бурханаар хөдөлгөгдөж, зүрх сэтгэлдээ мэдлэг олж авах үед, туршлага олж авсны дараа, мөс чанараараа Бурханыг хайрлаж чадна. Мөс чанараараа Бурханыг хайрлах нь буруу биш ч энэ нь дорд хайр билээ. энэ нь Бурханы нигүүлсэлд шударга ханддаг ч, хүний оролтод түлхэц өгч чадахгүй. Бурханы төлөөх жинхэнэ хайр зүрх сэтгэлийн гүнээс гардаг. Энэ нь Бурханы талаарх хүний мэдлэгт оршдог хайр билээ.

Хүмүүс Сүнсний ажлыг хүртэж, Бурханы хайрыг харж, амтлан, Бурханы талаар мэдлэгтэй байх үедээ Түүнийг үнэхээр хайрлаж чаддаг. Бурхан хүн төрөлхтний хайрыг хүртэх эрхтэйг харах үедээ, хайр татам болохыг нь харах үедээ тэд үнэхээр Бурханыг хайрлаж чаддаг. Бурханы төлөөх жинхэнэ хайр зүрх сэтгэлийн гүнээс гардаг. Энэ нь Бурханы талаарх хүний мэдлэгт оршдог хайр билээ.

Бурханыг ойлгодоггүй хүмүүс, өөрсдийн үзэл, дуртай зүйлдээ л тулгуурлан, Бурханыг хайрлаж чаддаг, ийм хайр нь зүрх сэтгэл дэх жинхэнэ хайр биш. Хүн Бурханыг ойлгомогц зүрх сэтгэл нь Бурханы зүгт. Зүрх сэтгэл дэх хайр нь жинхэнэ, аяндаа үүссэн. Гагцхүү ийм хүн л зүрх сэтгэлээрээ Бурхантай нэг байдаг. Бурханы төлөөх жинхэнэ хайр зүрх сэтгэлийн гүнээс гардаг. Энэ нь Бурханы талаарх хүний мэдлэгт оршдог хайр билээ.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих