Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг хайрлах нь үнэхээр Бурханд итгэх явдал юм” | Эшлэл 496

Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг хайрлах нь үнэхээр Бурханд итгэх явдал юм” | Эшлэл 496

50 |2020-09-19

Бурхан хүмүүсийн гадаад талын зан чанартай харьцах нь Түүний ажлын бас нэг хэсэг юм; жишээлбэл хүмүүсийн гаднах, хэвийн бус хүн чанар, эсвэл тэдний амьдралын хэв маяг болон зуршлууд, тэдний арга зам болон ёс заншил, түүнчлэн тэдний гадаад зан үйл болон халуун сэтгэлтэй харьцах. Гэвч Тэр хүмүүсээс үнэнийг хэрэгжүүлж, зан чанараа өөрчлөхийг хүсэх үед, үндсэндээ харьцаж байгаа зүйл нь тэдний доторх санаа зорилго болон үзэл юм. Зөвхөн өөрийн гадаад зан чанартай харьцана гэдэг тийм ч хэцүү биш; энэ нь дуртай зүйлээ идэхгүй байхыг чамаас гуйхтай адил бөгөөд энэ нь амархан. Гэхдээ чиний доторх үзлийг хөндөх юм бол тийм ч хялбар орхих зүйл биш: Энэ нь махан биеийнхээ эсрэг тэмцэж, төлөөс төлж, Бурханы өмнө зовлон амсахыг чамаас шаарддаг. Хүмүүсийн санаа зорилгын тухайд зайлшгүй ийм байдаг. Бурханд итгэсэн цагаасаа өнөөдрийг хүртэл хүмүүс маш олон буруу санаа зорилгыг өвөрлөсөн. Үнэнийг хэрэгжүүлэхгүй байх үед чиний бүх санаа зорилго зөв мэт санагддаг гэвч ямар нэг зүйл чамд тохиолдох үед чиний дотор маш олон буруу санаа зорилго байгааг чи ойлгох болно. Тиймээс, Бурхан хүмүүсийг төгс болгох үедээ, тэдний дотор Бурханы талаарх мэдлэгт нь саад болж буй олон үзэл байгааг ойлгуулдаг. Өөрийн санаа зорилго буруу гэдгийг ухаарах үедээ чи өөрийн үзэл болон санаа зорилгын дагуу хэрэгжүүлэхээ болих чадвартай бол, мөн чамд юу ч тохиолдож байсан Бурханд гэрчлэл хийж, байх сууриндаа бат зогсож чаддаг бол, энэ нь чамайг махан биеийнхээ эсрэг тэмцэж байна гэдгийг нотолно. Махан биеийг эсэргүүцэх үед чиний дотор тулаан болох нь гарцаагүй. Сатан чамайг дагуулахаар оролдож, чамаар махан биеийн үзлийг дагуулж, махан биеийн ашиг сонирхлыг хамгаалуулахаар хичээх болно, гэхдээ Бурханы үгс чамайг дотроос чинь гэгээрүүлж гэрэлтүүлэх бөгөөд энэ үед Бурханыг дагах уу, эсвэл Сатаныг дагах уу гэдгээ чи өөрөө шийднэ. Бурхан хүмүүсийн доторх зүйлстэй эхлээд харьцахын тулд, Бурханы зүрх сэтгэлийн төлөө байдаггүй тэдний бодлууд болон үзэлтэй харьцахын тулд үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүмүүсээс хүсдэг. Ариун Сүнс хүмүүсийг дотроос нь хөдөлгөж чаддаг бөгөөд тэдний дотор Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлдэг, иймээс бүх зүйлийн ард тохиолддог зүйл бол тулаан юм: Хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэх бүрд эсвэл Бурханы хайрыг хэрэгжүүлэх бүрд агуу тулаан болдог бөгөөд тэдний махан бие нь бүхэлдээ зүгээр мэт боловч тэдний зүрх сэтгэлийн гүнд үнэндээ үхэл амьдралын тулаан үргэлжилж байдаг ба зөвхөн энэхүү хүчтэй тулааны дараа, асар их хэмжээний эргэцүүллийн дараа л ялалт эсвэл ялагдал нь шийдэгдэнэ. Хүн уйлах эсвэл инээх эсэхээ ч мэдэхгүй. Хүмүүсийн доторх санаа зорилгуудын ихэнх нь буруу байдаг учраас эсвэл Бурханы ажлын ихээхэн хэсэг нь тэдний үзэлтэй зөрчилддөг учраас, хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэх үед агуу тулаан нүднээс далд явагдаж байдаг. Энэхүү үнэнийг хэрэгжүүлэхдээ хүмүүс, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахаар эргэлт буцалтгүй шийдэхээсээ өмнө бусдын нүднээс далдуур хэмжээлшгүй их гунигийн нулимсыг урсгах болно. Энэхүү тулааны улмаас хүмүүс зовлон зүдгүүр болон цэвэршүүлэлтийг туулдаг; энэ нь жинхэнэ зовлон зүдгүүр юм. Тулаан чам дээр ирэх үед, хэрвээ чи Бурханы талд үнэхээр зогсох чадвартай бол чи Бурханыг сэтгэл хангалуун болгох чадвартай байх болно. Үнэнийг хэрэгжүүлэх явцад зовлон бэрхшээл тулгарах нь гарцаагүй; хэрвээ үнэнийг хэрэгжүүлэх үед тэдний дотор байгаа бүх зүйл зөв байсан бол тэд Бурханаар төгс болгуулах хэрэггүй болно, мөн тэнд ямар ч тулаан болохгүй бөгөөд тэд шаналж зовохгүй. Бурхан хэрэглэхэд тохирохгүй олон зүйл хүмүүсийн дотор байдаг ба махан биеийн тэрслүү зан чанар их байдаг учраас хүмүүс махан биеийнхээ эсрэг илүү гүнзгийгээр тэмцэх хичээлийг сурах хэрэгтэй байдаг. Үүнийг Бурхан “зовлон” гэж нэрлэдэг бөгөөд үүнийг Түүнтэй хамт туулахыг Тэр хүнээс хүссэн. Бэрхшээлтэй тулгарах үедээ чи яаран Бурханд залбирдаг: Бурхан минь! Би Таныг сэтгэл хангалуун байлгахыг хүсэж байна, би Таны зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгахын тулд сүүлчийн зовлон зүдгүүрийг тэвчихийг хүсэж байна, миний тулгарах саад бэрхшээл хэчнээн их байх нь хамаагүй би Таныг сэтгэл хангалуун байлгах ёстой. Би өөрийн амь насаа өгөх ёстой байсан ч гэсэн би Таныг сэтгэл хангалуун байлгах ёстой! Ийм шийдэмгийгээр, ингэж залбирах үедээ чи өөрийн гэрчлэлдээ бат зогсох чадвартай болно. Үнэнийг хэрэгжүүлэх болгондоо, цэвэршүүлэгдэх болгондоо, шалгалт туулах болгондоо, мөн Бурханы ажил тэдэн дээр ирэх болгонд хүмүүс асар их өвдөлтийг амсдаг. Энэ бүхэн бол хүмүүст зориулсан туршилт бөгөөд иймээс тэдний бүгдийнх нь дотор тулаан болж байдаг. Энэ бол тэдний төлөх бодит төлөөс юм. Бурханы үгийг илүү их уншиж, ийш тийш гүйж байгаа нь тодорхой хэмжээний төлөөс билээ. Энэ бол хүмүүсийн хийх ёстой зүйл, энэ бол тэдний үүрэг, мөн тэдний биелүүлэх ёстой үүрэг хариуцлага, гэвч хүмүүс өөрсдийн доторх хойш тавих хэрэгтэй зүйлсээ хойш тавих ёстой. Хэрвээ тэгэхгүй бол чиний гадаад талын зовлон зүдгүүр хэчнээн их байсан ч, чи хэчнээн их гүйсэн ч энэ бүхэн нь дэмий хоосон байх болно! Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн чиний доторх өөрчлөлтүүд л чиний гадаад талын зовлон зүдгүүр үнэ цэнэтэй байх эсэхийг тодорхойлдог. Чиний дотоод зан чанар өөрчлөгдөж чи үнэнийг хэрэгжүүлэх үед чиний бүх гадаад талын зовлон зүдгүүр Бурханы зөвшөөрлийг олж авах болно; хэрвээ чиний дотоод зан чанарт ямар нэгэн өөрчлөлт байгаагүй бол чиний хэчнээн их зовлон зүдгүүр амсаж эсвэл гадна талдаа хэр их гүйж байгаагаас үл хамааран Бурханы зөвшөөрөл байхгүй байх болно, мөн Бурханаар зөвшөөрөгдөөгүй зовлон бэрхшээл нь хий дэмий байх юм. Тиймээс чиний төлсөн төлөөс тооцогдох эсэх нь чамд өөрчлөлт гарсан уу, үгүй юу гэдгээр, мөн чи Бурханы хүсэл, Бурханы мэдлэг болон Бурханд үнэнч байдалд хүрэхийн тулд үнэнийг хэрэгжүүлж, өөрийнхөө санаа зорилго болон үзлийн эсрэг тэмцэж байгаа эсэхээр тодорхойлогдоно. Хэрвээ чи өөрийн санаа зорилгын эсрэг хэзээ ч тэмцэж байгаагүй бөгөөд зөвхөн гадаад талын үйлдлүүд болон халуун сэтгэлийг эрж хайж, өөрийн аминд хэзээ ч анхаарал хандуулж байгаагүй бол чи хэчнээн их ажиллаж байгаагаас үл хамааран чиний зовлон зүдгүүр ямар ч үр дүнгүй болох болно. Хэрвээ тодорхой орчинд, хэлэхийг хүсэж байгаа зарим нэг зүйлс чамд байгаа боловч дотроо чи үүнийг зөв гэж мэдрэхгүй бөгөөд энэ нь чиний ах, эгч нарт ашиг тусаа өгөхгүй, тэднийг шархлуулж болзошгүй бол чи үүнийг хэлэхгүйгээр дотроо зовуурилан байхыг илүүд үзнэ, учир нь эдгээр үг Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах чадваргүй юм. Энэ үед чиний дотор тулаан өрнөх болно гэхдээ чи өөрийнхөө хайртай зүйлээ орхиж, өвдөлтийг тэсвэрлэх болно, чи Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд энэхүү зовлонг туулахыг хүсэх болно, хэдий чи дотроо өвчинд шаналах боловч махан биеэ өөгшүүлэхгүй ба Бурханы зүрх сэтгэл хангалуун байх учраас чи дотроо тав тухтай байх болно. Энэ бол үнэхээр төлөөс төлж байгаа зүйл бөгөөд энэ нь Бурханы хүссэн төлөөс байх болно. Хэрвээ чи энэ замаар хэрэгжүүлбэл Бурхан чамайг маргаангүй ерөөх болно; хэрвээ чи үүнд хүрч чадахгүй бол чиний хэр их ойлгосноос эсвэл чиний хэр сайн ярьж чадаж байгаагаас үл хамааран энэ бүхэн нь юу ч биш байх болно! Хэрвээ Бурханыг хайрлах замдаа, Бурхан Сатантай тулаан хийх үед чи Түүний талд зогсох чадвартай бол мөн Сатан руу эргэж очихгүй бол чи Бурханы хайранд хүрэх болно, мөн өөрийн гэрчлэлдээ бат зогсох болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах