Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг хайрлах нь үнэхээр Бурханд итгэх явдал юм” | Эшлэл 497

Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг хайрлах нь үнэхээр Бурханд итгэх явдал юм” | Эшлэл 497

59 |2020-09-16

Хүмүүсийн дотор Бурханы хийдэг ажлын алхам бүрд, гадна талдаа энэ нь хүмүүсийн хоорондын харилцан үйлдэл мэт, хүний зохицуулалтаас эсвэл хүний хөндлөнгийн оролцооноос үүдэлтэй мэт харагддаг. Гэвч нүднээс далдуур, ажлын алхам бүхэн болон тохиолдож буй бүхэн нь Бурханы өмнө Сатаны тавьсан бооцоо бөгөөд хүмүүсийг Бурханыг гэрчлэх гэрчлэлдээ бат зогсохыг шаарддаг. Жишээ нь, Иовыг туршсан үеийг авч үзье: Нүднээс далдуур Сатан Бурхантай бооцоо тавьж байсан бөгөөд Иовд тохиолдсон зүйл нь хүмүүсийн үйл ба хүний хөндлөнгийн оролцоо байсан. Бурханы та нарт хийж байгаа ажлын алхам бүрийн ард Сатаны Бурхантай тавьсан бооцоо байдаг, энэ бүгдийн ард тулаан байдаг. Жишээлбэл, хэрвээ чи ах эгч нарыг ялгаварлан гадуурхвал чамд хэлмээр санагдсан үг буюу Бурханд таагүй санагдах үг байх болно, гэхдээ чиний дотор хэцүү байх болно, мөн энэ мөчид чиний дотор тулаан эхэлнэ: Би хэлэх үү, болих уу? Энэ бол тулаан. Иймээс бүх зүйлд тулаан байх болно, чиний дотор тулаан байх үед, чиний бодит хамтын ажиллагаа болон бодит зовлонгийн ачаар Бурхан чиний дотор ажилладаг. Эцэст нь чи дотроо асуудлыг хойш тавих чадвартай болно, мөн уур бухимдал аяндаа намдана. Энэ бол Бурхантай хамтран ажилласны үр нөлөө юм. Чиний хийж байгаа бүхэн хүчин чармайлтаараа тодорхой төлөөс төлөхийг чамаас шаарддаг. Бодит зовлон бэрхшээлгүйгээр чи Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадахгүй, Бурханыг сэтгэл хангалуун болгоход ойртох ч үгүй ба тэдгээр нь зүгээр л хоосон уриа лоозонгоос өөр юу ч биш! Эдгээр хоосон уриа лоозонгууд нь Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадах уу? Бурхан болон Сатан сүнсний ертөнцөд тулаан хийх үед чи Бурханыг хэрхэн сэтгэл хангалуун болгож, Түүнийг гэрчлэх гэрчлэлдээ хэрхэн бат зогсох ёстой вэ? Чамд тохиолдсон бүхэн агуу шалгалт байсан ба гэрчлэл хийхийн тулд Бурханд чи хэрэгтэй байсан цаг үе гэдгийг чи ойлгох ёстой. Гаднаа тэд томоохон зүйл шиг санагдахгүй байж болох ч эдгээр зүйл тохиолдоход чамайг Бурханд хайртай юу үгүй юу гэдгийг тэдгээр нь харуулдаг. Хэрвээ хайртай бол чи Түүний төлөөх гэрчлэлдээ бат зогсож чадах болно, мөн хэрвээ чи Түүнийг хайрлах хайрыг хэрэгжүүлэхгүй бол энэ нь чамайг үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй нэгэн гэдгийг харуулна, үнэнгүйгээр, амьгүйгээр чи бол сүрэл юм! Хүмүүст тохиолддог зүйлс бүхэн нь Бурханы төлөөх гэрчлэлдээ хүмүүс бат зогсох хэрэгтэй байдаг үе юм. Одоохондоо чамд ямар ч томоохон зүйл тохиолдоогүй ба чи агуу гэрчлэл хийгээгүй боловч чиний өдөр тутмын амьдралын нарийн хэсэг болгон Бурханы гэрчлэлтэй хамаатай байдаг. Хэрвээ чи ах эгч нарынхаа, гэр бүлийн гишүүдийнхээ болон чиний эргэн тойронд байгаа хүн бүхний бахдал бишрэлийг олж авч чадвал, хэрвээ нэгэн өдөр үл итгэгч ирээд чиний хэлж хийж байгаа бүхнийг биширч, Бурханы хийдэг болгон гайхалтай гэдгийг харвал чи гэрчлэл хийж чадах болно. Хэдий чамд мэдлэг ухаан байхгүй бөгөөд чиний хэв чанар дорд байсан ч Бурхан чамайг төгс болгосноор дамжуулан чи Түүнийг сэтгэл хангалуун болгож, Түүний хүслийг бодох чадвартай байх юм. Бурхан хамгийн дорд хэв чанартай хүмүүст ямар агуу ажил хийснийг бусад хүмүүс харах болно. Хүмүүс Бурханыг мэдэж авах болно мөн Сатаны өмнө ялагчид болж тодорхой хэмжээгээр Бурханд үнэнч байх болно. Тэгээд энэ бүлэг хүмүүсээс илүү ноён нуруутай хэн ч байхгүй байх болно. Энэ нь хамгийн агуу гэрчлэл байх болно. Хэдийгээр чи агуу ажил хийх чадваргүй ч гэсэн Бурханыг сэтгэл хангалуун болгох чадвартай. Бусад хүмүүс өөрсдийн үзлээ хойш тавьж чаддаггүй гэвч чи чадна; бусад хүмүүс өөрсдийн бодит туршлага дунд Бурханд гэрчлэл хийж чаддаггүй гэвч чи Бурханы хайрын ачийг хариулж, Түүнд хангинасан гэрчлэл хийхийн тулд өөрийн бодит биеийн хэмжээ болон үйлдлээ ашиглаж чадна. Зөвхөн энэ л Бурханыг бодитоор хайрлаж байгаад тооцогддог. Хэрвээ чи ингэх чадваргүй бол гэр бүлийнхээ гишүүдийн дунд, эсвэл ах эгчийнхээ дунд, дэлхийн хүмүүсийн өмнө гэрчлэл хийж чадахгүй. Хэрвээ чи Сатаны өмнө гэрчлэл хийж чадахгүй бол Сатан чамайг шоолон инээж, чамайг доог тохуу мэт үзэх болно, тэрээр удаа дараа чамайг маллаж, солиорол руу хөтөлнө. Ирээдүйд агуу шалгалт чамд учирч болзошгүй, гэвч өнөөдөр, хэрвээ чи Бурханыг үнэн сэтгэлээсээ хайрладаг бөгөөд өмнө чинь хэчнээн агуу шалгалтууд байгаа нь хамаагүй, чамд юу тохиолдохоос үл хамааран, чи өөрийн гэрчлэлдээ бат зогсож мөн Бурханыг сэтгэл хангалуун болгох чадвартай байвал чиний зүрх сэтгэл тайвшрах болно, мөн ирээдүйд хэчнээн агуу шалгалттай тулгарсан ч чи үл айх болно. Та нар ирээдүйд юу тохиолдохыг харж чадахгүй; зөвхөн өнөөдрийн нөхцөл байдалд л та нар Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадна. Та нар ямар нэгэн агуу ажил хийх чадваргүй бөгөөд бодит амьдрал дээр Түүний үгийг мэдэрснээр Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож, Сатанд ичгүүр авчрах хүчтэй хангинасан гэрчлэл хийхэд төвлөрөх ёстой. Хэдийгээр чиний махан бие хангалуун бус үлдэж, зовж шаналах боловч чи Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож, Сатанд ичгэвтэр байдлыг авчирна. Хэрвээ чи үргэлж ийм байдлаар хэрэгжүүлдэг бол Бурхан чиний өмнөх замыг нээж өгөх болно. Нэг өдөр агуу шалгалт ирэхэд бусад хүмүүс доош унах болно гэвч чи бат зогсох чадвартай хэвээр байх болно: Чиний төлсөн төлөөсийн улмаас Бурхан чамайг хамгаалах болно, ингэснээр чи бат зогсож доош унахгүй байж чадна. Хэрвээ энгийнээр чи үнэнийг хэрэгжүүлж, Түүнийг үнэхээр хайрладаг зүрх сэтгэлээр Бурханыг сэтгэл хангалуун болгох чадвартай бол ирээдүйн сорилтуудын дунд Бурхан чамайг гарцаагүй хамгаалах болно. Хэдий чи мунхаг бөгөөд жаахан биеийн хэмжээтэй, дорд хэв чанартай байсан ч Бурхан чамайг ялгаварлан гадуурхахгүй. Чиний санаа зорилго зөв байх эсэхээс энэ нь хамаардаг. Өнөөдөр чи хамгийн өчүүхэн жижиг зүйлсэд ч гэсэн анхааралтай байж, Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадна, бүх зүйлд Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож, Бурханыг үнэхээр хайрладаг зүрх сэтгэл чамд байж, өөрийн жинхэнэ зүрх сэтгэлээ Бурханд өгдөг ба хэдийгээр чиний ойлгохгүй зарим зүйл байсан ч чи өөрийн өвөрлөсөн санаагаа засахын тулд Бурханы өмнө очиж, Бурханы хүслийг эрж хайж, Бурханыг сэтгэл хангалуун болгоход хэрэгтэй бүхнийг хийж чадна. Магадгүй ах эгч нар чинь чамайг ганцаар орхиж болох ч гэсэн чиний зүрх сэтгэл Бурханыг сэтгэл хангалуун болгох ба чи махан биеийн зугаа цэнгэлд шунахгүй. Хэрвээ чи үргэлж ийм байдлаар хэрэгжүүлбэл, агуу шалгалтууд чамд ирэх үед чи хамгаалагдах болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах