Өдөр тутмын Бурханы үг: Амийн оролт | Эшлэл 504

2020-09-18

Хэрвээ хүмүүс Бурханыг үргэлж хүндлэх сэтгэлтэйгээр Бурханд итгэж, Түүний үгсийг мэдэрдэг бол тийм хүмүүст Бурханы аврал болон Бурханы хайр харагдах болно. Эдгээр хүмүүс нь Бурханыг гэрчилж, үнэнийг амьдран харуулдаг бөгөөд тэд үнэнийг, Бурхан юу болохыг, Бурханы зан чанар ямар байхыг гэрчилдэг ба тэд Бурханы хайран дунд амьдарч, Бурханы хайрыг харсан хүмүүс юм. Хэрвээ хүмүүс Бурханыг хайрлахыг хүсвэл, тэд Бурханы хайр татам байдлыг амсаж, Бурханы хайр татам байдлыг харах ёстой; ингэсэн цагт л тэдэн дотор Бурханыг хайрладаг зүрх сэтгэл, Бурханы төлөө өөрийгөө үнэнчээр зарцуулах тийм зүрх сэтгэл сэрэх болно. Бурхан үгс болон илэрхийллээр эсвэл тэдний төсөөллөөр дамжуулан хүмүүсээр Өөрийгөө хайрлуулдаггүй ба Тэр Өөрийг нь хайрлахад хүмүүсийг хүчилдэггүй. Харин үүний оронд, Тэр өөрсдийнхөө хүслээр Түүнийг хайрлахад тэднийг хүргэдэг ба Тэр Өөрийн ажил, айлдвараар дамжуулан тэдэнд Өөрийн хайр татам байдлыг харуулдаг, үүний дараа тэдэнд Бурханыг хайрлах хайр бий болдог. Зөвхөн ийм замаар л хүмүүс үнэхээр Бурханд гэрчлэл хийж чадна. Хүмүүс бусдаар шаардуулсны улмаас Бурханыг хайрладаггүй, мөн энэ нь түр зуурын сэтгэлийн хөөрөл ч бас биш. Түүний хайр татам байдлыг болон хүмүүсийн хайрыг хүртэх эрхтэй маш их зүйл Түүнд байдгийг тэд харсан учраас, мөн тэд Бурханы авралыг, мэргэн ухааныг, гайхалтай үйл хэргийг харсан болохоор л тэд Бурханыг хайрладаг—үүний үр дүнд, тэд Бурханыг үнэхээр магтан дуулж, Түүнийг үнэхээр санан тэмүүлдэг ба Бурханыг олж авахгүйгээр амьдарч чадахгүй юм шиг тийм оргилсон сэтгэл тэдэнд илэрдэг. Бурханыг үнэхээр гэрчилдэг хүмүүс яагаад Түүнд хангинасан гэрчлэл хийх чадвартай байдгийн учир шалтгаан нь тэдний гэрчлэл жинхэнэ мэдлэг болон Бурханы төлөөх жинхэнэ хүсэл тэмүүллийн суурин дээр байдагт оршино. Энэ нь сэтгэл хөдлөлийн дагуу биш харин Бурханы талаарх мэдлэг болон Түүний зан чанарын дагуу байдаг. Тэд Бурханыг мэдэж эхэлсэн учраас, Бурханыг гарцаагүй гэрчилж, Бурханыг хүсэн тэмүүлж байгаа бүх хүмүүст Бурханыг мэдүүлж, Бурханы хайр татам байдлыг болон Түүний бодитой байдлыг мэдэгдэх ёстой гэдгээ тэд мэдэрдэг. Яг л хүмүүсийн Бурханыг хайрлах хайр шиг, тэдний гэрчлэл сайн дурын байдаг бөгөөд энэ нь бодитой, бодит ач холбогдол, үнэ цэнэтэй байдаг. Энэ нь идэвхгүй эсвэл хий хоосон, утгагүй зүйл биш юм. Бурханыг үнэнээр хайрладаг хүмүүс өөрсдийн амьдралдаа хамгийн их үнэ цэнэ, утга учиртай байдаг ба зөвхөн тэд Бурханд үнэхээр итгэдгийн шалтгаан нь эдгээр хүмүүс Бурханы гэрэлд амьдарч, Бурханы ажил болон удирдлагын төлөө амьдрах чадвартай байдгийн улмаас юм; тэд харанхуйд амьдардаггүй харин гэрэлд амьдардаг; тэд утга учиргүй амьдралаар биш харин Бурханаар ерөөгдсөн амьдралаар амьдардаг. Бурханыг хайрладаг зөвхөн тэр хүмүүс л Бурханыг гэрчлэх чадвартай, зөвхөн тэд л Бурханы гэрчүүд бөгөөд зөвхөн тэд Бурханаар ерөөгддөг, зөвхөн тэд л Бурханы амлалтыг хүлээн авах боломжтой юм. Бурханыг хайрладаг хүмүүс нь Бурханы дотнын хүмүүс, тэд бол Бурханаар хайрлагддаг хүмүүс бөгөөд тэд Бурхантай хамт ерөөлийг эдэлдэг. Зөвхөн ийм хүмүүс л мөнх амьдрах ба зөвхөн тэд л Бурханы хайр халамж, хамгаалалт дор үүрд амьдрах болно. Бурхан хүмүүсээр хайрлуулахын төлөө байдаг, Тэрээр бүх хүмүүсийн хайрыг хүртэх эрхтэй боловч бүх хүмүүс Бурханыг хайрлаж чаддаггүй мөн бүх хүмүүс Бурханыг гэрчилж, Бурхантай хамт эрх мэдэл барьж чадахгүй. Тэд Бурханыг гэрчилж, Бурханы ажлын төлөө бүхий л хүчин чармайлтаа зориулж чаддаг учраас Бурханыг үнэхээр хайрладаг тэр хүмүүс тэнгэрийн дор тэднийг эсэргүүцэж зүрхлэх хүнгүйгээр хаа сайгүй хүссэнээрээ алхаж чадах ба тэд газар дээр эрхийг эзэмшиж, Бурханы бүх ард түмнийг захирч чадна. Эдгээр хүмүүс дэлхий дахинаас нэгдэн нийлсэн бөгөөд, тэд өөр хэлээр ярьдаг, өөр өөр арьсны өнгөтэй боловч тэдний оршин тогтнол адилхан утга учиртай ба тэд бүгд Бурханыг хайрлах зүрх сэтгэлтэй, тэд бүгд адилхан гэрчлэл хийдэг, адилхан шийдвэртэй, ижил хүсэл зорилготой байдаг. Бурханыг хайрладаг хүмүүс дэлхий даяар чөлөөтэй алхдаг ба Бурханыг гэрчилдэг хүмүүс орчлон ертөнц даяар аялж чадна. Эдгээр хүмүүс бол Бурханы хайртай хүмүүс, тэд Бурханаар ерөөгдсөн бөгөөд тэд үүрд Түүний гэрэлд амьдрах болно.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханыг хайрладаг хүмүүс Түүний гэрэлд үүрд амьдарна

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих