Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийж чадна” | Эшлэл 519

2020-09-11

Хүн Бурханыг мэдэхийн тулд л, Бурханыг мэдэрч, өөрийгөө мэдэж, ялзармал зан чанараасаа салж, амийн өсөлтийг эрж хайдаг. Хэрвээ чи зөвхөн өөрийгөө мэдэхээр эрж хайж, өөрийн ялзармал зан чанартайгаа харьцаж, Бурхан хүний төлөө ямар ажил хийдэг талаар, Түүний аврал хэр агуу талаар эсвэл хэрхэн Бурханыг мэдэрч, Бурханы үйл хэргийг нүдээр харах тухай ямар ч мэдлэггүй байвал чиний туршлага мунхаг юм. Хэрвээ чи, үнэнийг хэрэгжүүлэх болон тэвчих чадвартай байна гэдэг нь хүний амь өссөн гэсэн үг гэж бодож байвал, чи амийн жинхэнэ утгыг бас ойлгоогүй мөн хүн дээр ажиллах Бурханы зорилгыг бас л ойлгоогүй байна гэсэн үг юм. Нэг өдөр чи шашны чуулганууд буюу Гэмшлийн Чуулган эсвэл Амийн Чуулганы гишүүдийн дунд орох үедээ олон итгэлтэй хүмүүстэй нүүр тулах болно, тэдний залбирал нь үзэгдлийг агуулдаг бөгөөд тэд амийг эрж хайхдаа сэтгэл нь хөдөлж, үгээр хөтлүүлж байдаг. Үүнээс ч илүүгээр, олон хэрэг явдал дээр тэд тэвчиж, өөрсдийгөө хаяж, махан биедээ захирагдахгүй байж чаддаг. Тэр үед чи ялгааг хэлж чадахгүй байх болно: Тэдний хийсэн бүхэн зөв, энэ нь амийн төрөлхийн илэрхийлэл гэж чи итгэх болно, харин тэдний итгэдэг нэр буруу байдаг нь ямар өрөвдөлтэй вэ. Ийм итгэл нь тэнэг биш гэж үү? Олон хүмүүс амьгүй байдаг гэж яагаад хэлдэг вэ? Учир нь тэд Бурханыг мэддэггүй ба тиймээс тэдэнд Бурхан үгүй, мөн амь ч үгүй гэж хэлдэг. Хэрвээ чиний Бурханд итгэх итгэл ямар нэгэн түвшинд хүрч, чи Бурханы үйлийг, Бурханы бодит байдлыг болон Бурханы ажлын бүх үе шатыг бүрэн дүүрэн мэдэх чадвартай болбол чи үнэнийг эзэмших болно. Хэрвээ чи Бурханы ажил болон зан чанарыг мэдэхгүй бол туршлагад чинь алдаа мадагтай зүйл байсаар байна. Есүсийн тэр үе шат хэрхэн гүйцэлдсэн, энэ үе шат хэрхэн хэрэгжиж байгаа, Нигүүлслийн эрин үед Бурхан Өөрийн ажлыг хэрхэн хийсэн, ямар ажил хийгдсэн, энэ үе шатанд ямар ажил хийгдэж байгаа—хэрвээ чи эдгээр зүйлийг тодорхой мэдэхгүй бол хэзээ ч тайван байж чадахгүй ба үргэлж тээнэгэлзэх болно. Хэрвээ хэсэг хугацааны дадлага туршлагын дараа чи Бурханаар хийгдсэн ажлыг, Бурханы ажлын алхам бүрийг мэдэж, Бурханы үгийн зорилго болоод Түүний хэлсэн маш олон үг яагаад биелэгдээгүй тухай бүрэн дүүрэн мэдлэгтэй болбол, чи сэтгэлийн түгшүүр, цэвэршүүлэлтээс ангид, тайван байж, өмнөх замаа зоригтойгоор дагаж чадна. Өөрийн маш их ажлаа гүйцэтгэхийн тулд Бурхан юу ашигладгийг та нар харах ёстой. Тэр Өөрийн ярьдаг үгээ ашигладаг ба олон янзын үгээр дамжуулан хүнийг цэвэршүүлж, хүний үзлийг өөрчилдөг. Та нарын туулсан бүх зовлон шаналал, туулсан бүх цэвэршүүлэлт, та нарын дотроо хүлээн зөвшөөрсөн харьцалт, туулсан гэгээрэл бүхэнд Бурханы хэлсэн үгийг ашиглан хүрч болно. Юунаас болж хүн Бурханыг дагадаг вэ? Бурханы үгнээс болж! Бурханы үг нь тун нууцлаг бөгөөд хүний зүрх сэтгэлд хүрч, хүний зүрх сэтгэлийн гүн дэх зүйлсийг илчилж, өнгөрсөнд болсон зүйлсийг мэдэхэд түүнийг хүргэж, ирээдүйг харах боломжийг түүнд олгодог. Иймээс Бурханы үгний улмаас хүн зовлон зүдгүүрийг тэвчиж, Бурханы үгний улмаас төгс болгуулдаг ба зөвхөн тэр үед л хүн Бурханыг дагадаг билээ. Энэ үе шатанд хүний хийх ёстой зүйл бол Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд тэр төгс болгуулах эсвэл цэвэршүүлэгдэхээс үл хамааран гол түлхүүр нь Бурханы үг юм; энэ нь Бурханы ажил бөгөөд энэ нь хүний өнөөдөр мэдэх ёстой үзэгдэл юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах