Өдөр тутмын Бурханы үг: Амийн оролт | Эшлэл 546

2020-10-05

Бурханд итгэгч байна гэдэг нь хийж буй бүхнээ Түүний өмнө авчирч, шинжүүлэх ёстой гэсэн үг юм. Хийж буй зүйлээ Бурханы Сүнсний өмнө авчирч болох боловч Бурханы махбодын өмнө авчирч болохгүй бол чи Түүний Сүнсээр шинжүүлж байгаагүйг харуулж байна. Бурханы Сүнс гэж хэн бэ? Бурхан гэрчлэл хийдэг хүн хэн бэ? Тэд нэг биш гэж үү? Ихэнх нь Тэднийг хоёр тусдаа оршихуй гэж үзэн, Бурханы Сүнс бол зөвхөн Өөрийнх нь, харин Бурхан гэрчлэл хийдэг хүн бол ердөө л нэг хүн гэж итгэдэг. Гэвч чи андуурсан бус уу? Энэ хүн хэний өмнөөс ажилладаг вэ? Бие махбодтой болсон Бурханыг мэддэггүй хүмүүст сүнслэг ойлголт байдаггүй. Бурханы Сүнс, Түүний махбод болсон бие хоёр нэг бөгөөд учир нь Бурханы Сүнс махбодод биеллээ олдог. Энэ хүн чамд базаахгүй хандвал Бурханы Сүнс эелдэг хандана гэж үү? Чи будилсан бус уу? Өнөөдөр Бурханы шинжихийг хүлээн авч чаддаггүй бүхэн Түүний сайшаалыг хүртэж чадахгүй бөгөөд бие махбодтой болсон Бурханыг мэддэггүй хүмүүс төгс болгуулж чадахгүй. Хийж байгаа бүхнээ хараад Бурханы өмнө авчирч болох эсэхийг үзээрэй. Хийж байгаа бүхнээ Бурханы өмнө авчирч чадахгүй бол энэ нь мууг үйлдэгч болохыг чинь харуулж байна. Мууг үйлдэгч төгс болгуулж чадах уу? Үйлдэл, санаа зорилго, хариу үйлдэл бүр гээд хийж буй бүхнээ Бурханы өмнө авчрах хэрэгтэй. Чиний залбирал, Бурхантай ойр дотно байдал, Бурханы үгийг хэрхэн идэж уудаг, ах эгч нартайгаа хийсэн нөхөрлөл, чуулган доторх амьдрал, түншлэл дэх үйлчлэл гээд өдөр тутмын сүнслэг амьдралаа хүртэл Бурханы өмнө авчирч шинжүүлэх хэрэгтэй. Ийм хэрэгжүүлэлт амиа өсгөхөд чинь тусална. Бурханы шинжихийг хүлээн зөвшөөрөх явц нь ариусах явц юм. Бурханы шинжихийг хүлээн зөвшөөрч чадах тусам улам их ариусаж, Бурханы хүсэлд улам их нийцсэнээрээ самуун явдалд татагдахгүй, зүрх сэтгэл чинь Түүний өмнө амьдарна. Түүний шинжлэхийг хүлээн зөвшөөрөх тусам Сатан улам их шившиглэгдэж, махан биеэ хаях чадвар чинь улам нэмэгдэнэ. Тиймээс Бурханы шинжлэхийг хүлээн зөвшөөрөх нь хүмүүсийн дагах ёстой хэрэгжүүлэлтийн зам юм. Чи юу ч хийж байсан бай, ах эгч нартайгаа ярилцахдаа хүртэл үйлдлээ Бурханы өмнө авчирч, Түүнээр шинжүүлэхийг хичээж, Бурханыг Өөрийг нь дуулгавартай дагахаар зорьж болно. Энэ нь хэрэгжүүлдэг зүйлийг чинь хавьгүй илүү зөв болгоно. Чи хийж байгаа бүхнээ Бурханы өмнө авчирч, Бурханы шинжихийг хүлээн зөвшөөрөх л юм бол Бурханы өмнө амьдардаг нэгэн болж чадна.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Өөрийнх нь зүрх сэтгэлийн дагуух хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог

Хийдэг бүхнийг чинь Бурхан ажиглахыг та нар зөвшөөрөх ёстой

I

Өнөөдөр ихэнх хүмүүс үйлдлээ Бурханы өмнө авчрахаас ихэд айдаг. Хэдий Түүний махбодыг мэхэлж болох ч Түүний Сүнсийг чи мэхэлж чадахгүй. Бурханы ажиглалтыг тэсэж чадахгүй зүйл үнэнд нийцдэггүй билээ, иймээс үүнийг хаях ёстой. Эс бөгөөс Бурханд халдана. Залбирч, ярьж, ах эгч нартай нөхөрлөх үедээ, эсвэл үүргээ гүйцэтгэж, хэрэг явдлыг зохицуулж байхдаа ч зүрх сэтгэлээ чи Бурханы өмнө тавих ёстой. Чиг үүргээ биелүүлж байхад Бурхан чамтай хамт байдаг. Зорилго чинь зөв бас Бурханы ажлын төлөө байвал хийдэг бүхнийг чинь Тэр хүлээн зөвшөөрнө. Тиймээс чин сэтгэлээр чиг үүргээ гүйцэтгэ. Хийдэг бүх зүйл, үйлдэл, санаа зорилго, хариу үйлдэл, өдөр тутмын сүнслэг амьдрал, Бурханы үгийг идэж, уух бүгдийг нь Бурханы өмнө авчрах ёстой. Чуулганы амьдралаар амьдардаг байдал, хамтран ажилладаг үйлчлэл бүхнээ Бурханы өмнө авчирч, Түүгээр ажиглуулах ёстой. Ийм хэрэгжүүлэлт амиа төлөвшүүлэхэд чинь тусална.

II

Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрөх нь ариусгалтын үйл явц билээ. Хүлээн зөвшөөрөх тусам чи улам ариусгагдаж, Бурханы хүсэлд улам ихээр нийцнэ. Тиймээс самуун явдал, завхайралд чи автахгүй. Зүрх сэтгэл чинь Түүний өмнө амьдарна. Зүрх сэтгэл чинь Түүний өмнө амьдарна. Түүний ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрөх тусам Сатан улам ихээр шившиглэгдэж, махан биеэ чи улам бүр хаяж чадна. Тиймээс Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөр. Хийдэг бүх зүйл, үйлдэл, санаа зорилго, хариу үйлдэл, өдөр тутмын сүнслэг амьдрал, Бурханы үгийг идэж, уух бүгдийг нь Бурханы өмнө авчрах ёстой. Чуулганы амьдралаар амьдардаг байдал, хамтран ажилладаг үйлчлэл бүхнээ Бурханы өмнө авчирч, Түүгээр ажиглуулах ёстой. Ийм хэрэгжүүлэлт амиа төлөвшүүлэхэд чинь тусална.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих