Чуулганы кино | Христийг ялладаг ХКН-ын төөрөгдлийн эсрэг хэрхэн хариу өгөх тухай (Онцлох хэсэг)

2018-10-11

Нигүүлслийн эрин үед бие махбодтой болсон Эзэн Есүс гаднаасаа жирийн, хэвийн хүн мэт харагдаж байсан ч “Гэмшицгээ: учир нь тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна” хэмээн гэмшлийн замыг авчирсан бөгөөд цовдлолоор дамжуулан хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлыг хийсэн. Эзэн Есүс бол бие махбодтой болсон Бурхан байсан гэдгийг батлахад энэ нь хангалттай юм. Эцсийн өдрүүдийн Христ буюу Төгс Хүчит Бурхан Эзэн Есүсийн нэгэн адил гаднаасаа жирийн хүн мэт харагддаг. Гэсэн ч Тэр үнэнийг илэрхийлж, хүн төрөлхтнийг ариусгаж аврах ажлыг хийж чадна. Энэ нь Тэр бол бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийг баталдаг. Нөгөө талаар, Хятадын Коммунист Нам бие махбодтой болсон Христ бол жирийн хүн хэмээн хэлж, бүхий л чадлаараа Христийг үгүйсгэж, Түүнийг буруутгадаг. Үүний ард нуугдсан жигшүүрт сэдэл үнэндээ юу юм бэ?

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих