“Коммунизмын худал үгс” хэмээх Христийн чуулганы киноны 4-р хэсэг

2018-10-11

Нигүүлслийн эрин үед бие махбодтой болсон Эзэн Есүс гаднаасаа жирийн, хэвийн хүн мэт харагдаж байсан ч “Гэмшицгээ: учир нь тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна” хэмээн гэмшлийн замыг авчирсан бөгөөд цовдлолоор дамжуулан хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлыг хийсэн. Эзэн Есүс бол бие махбодтой болсон Бурхан байсан гэдгийг батлахад энэ нь хангалттай юм. Эцсийн өдрүүдийн Христ буюу Төгс Хүчит Бурхан Эзэн Есүсийн нэгэн адил гаднаасаа жирийн хүн мэт харагддаг. Гэсэн ч Тэр үнэнийг илэрхийлж, хүн төрөлхтнийг ариусгаж аврах ажлыг хийж чадна. Энэ нь Тэр бол бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийг баталдаг. Нөгөө талаар, Хятадын Коммунист Нам бие махбодтой болсон Христ бол жирийн хүн хэмээн хэлж, бүхий л чадлаараа Христийг үгүйсгэж, Түүнийг буруутгадаг. Үүний ард нуугдсан жигшүүрт сэдэл үнэндээ юу юм бэ?Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих