Христийн сүмийн кино “Коммунизмын худал үгс” киноны онцлох хэсэг (4) Монгол хэлээр

Христийн сүмийн кино “Коммунизмын худал үгс” киноны онцлох хэсэг (4) Монгол хэлээр

568 |2018-10-11

Нигүүлслийн эрин үед бие махбодтой болсон Эзэн Есүс гаднаасаа жирийн, хэвийн хүн мэт харагдаж байсан ч “Гэмшицгээ: учир нь тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна” хэмээн гэмшлийн замыг авчирсан бөгөөд цовдлолоор дамжуулан хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлыг хийсэн. Эзэн Есүс бол бие махбодтой болсон Бурхан байсан гэдгийг батлахад энэ нь хангалттай юм. Эцсийн өдрүүдийн Христ буюу Төгс Хүчит Бурхан Эзэн Есүсийн нэгэн адил гаднаасаа жирийн хүн мэт харагддаг. Гэсэн ч Тэр үнэнийг илэрхийлж, хүн төрөлхтнийг ариусгаж аврах ажлыг хийж чадна. Энэ нь Тэр бол бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийг баталдаг. Нөгөө талаар, Хятадын Коммунист Нам бие махбодтой болсон Христ бол жирийн хүн хэмээн хэлж, бүхий л чадлаараа Христийг үгүйсгэж, Түүнийг буруутгадаг. Үүний ард нуугдсан жигшүүрт сэдэл үнэндээ юу юм бэ?


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах