Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгээр амьдралаа дүүргэ” (Дууны үгтэй)

2020-03-31

Христийн сүмийн дуу “Бурханы үгээр амьдралаа дүүргэ” (Дууны үгтэй)

Энэ өдрөөс эхлэн ярихдаа та нар Бурханы үгийг ярь.

Цуглахдаа та нар үнэн дотор нөхөрлөж,

Бурханы үгийн тухай мэддэгээ ярьж,

хэрэгжүүлдэг зүйлээ болон

Сүнс хэрхэн ажилладгийг ярь.

Зав чөлөөтэй үедээ Бурханы үгийг ярь,

дэмий бүү чалч! Бүү чалч! Өө…

Амьдралаа амьдралаа Бурханы үгээр дүүргэ,

тэгвэл чи жинхэнэ итгэгч! Өө…

Тэгвэл чи жинхэнэ итгэгч!

Та нарыг нөхөрлөх үед Ариун Сүнс гэгээрүүлнэ.

Бурханы үгийн ертөнцийг бүтээхэд хүн хамтрах ёстой.

Хэрэв та нар үүнд орохгүй бол

Бурхан ажлаа хийж чадахгүй.

Хэрэв та нар ярихгүй бол

Тэр та нарыг гэрэлтүүлж чадахгүй. Өө…

Зав чөлөөтэй үедээ Бурханы үгийг ярь,

дэмий бүү чалч! Бүү чалч! Өө…

Амьдралаа амьдралаа Бурханы үгээр дүүргэ,

тэгвэл чи жинхэнэ итгэгч! Өө…

Тэгвэл чи жинхэнэ итгэгч!

Нөхөрлөл чинь гүехэн байсан ч

зүгээр дээ, зүгээр.

Гүехэн гэж байхгүй бол гүн ч гэж байхгүй,

үйл явц явагдах л ёстой. Өө…

Хэрэгжүүлэлтээр дамжуулан

та нар Ариун Сүнсний гэрэлтүүлэлтийг харж,

Бурханы үгийг үр ашигтай ууж, идэх тухай мэдэж,

Түүний үгийн бодит байдалд орно.

Хамтрах хүсэлтэй байснаар л

та нар Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авна!

Зав чөлөөтэй үедээ Бурханы үгийг ярь,

дэмий бүү чалч! Бүү чалч! Өө…

Амьдралаа амьдралаа Бурханы үгээр дүүргэ,

тэгвэл чи жинхэнэ итгэгч! Өө…

Тэгвэл чи жинхэнэ итгэгч! Өө…

Тэгвэл чи жинхэнэ итгэгч! Өө…

Тэгвэл чи жинхэнэ итгэгч!

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих