“Амийн ус Сэнтийнээс урсдаг” хэмээх Христийн чуулганы киноны 3-р хэсэг: Эзэний дахин ирэлтийг угтан авахад Бурханы дуу хоолойг сонсох ёстой

2019-01-08

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах