Төгс Хүчит Бурханы үгийн уншлага | “Бурханыг хайрлах жинхэнэ хайр аяндаа төрдөг”

Хуваалцах

Цуцлах