Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Сайн мэдээний магтан дуу | “Бурхан Өөрийн алдар суугаа Зүүн зүгт аваачсан” | Библийн зөгнөл биелэв

Дуу бүжгийн видеонууд   850  

Танилцуулга

Бурхан Өөрийн алдар суугаа Израильд өгсөн ба

дараа нь үүнийг тэндээс шилжүүлсэн,

Израильчуудыг Зүүн зүгт аваачиж,

бүх хүмүүсийг Зүүн зүгт аваачсан.

Бурхан тэд бүгдийг гэрэл рүү хөтөлсөн,

ингэснээр тэд дахин нэгдэж, гэрэлтэй холбоотой болж,

цаашид дахин эрж хайх хэрэггүй болох юм.

Эрж хайж байгаа бүх хүнд Бурхан гэрлийг дахин харуулж,

Израильд Бурханд байсан алдар сууг харуулах болно;

Бурхан аль хэдийн цагаан үүлэн дээр суун

хүмүүсийн дунд буун ирсэн гэдгийг,

мөн тоо томшгүй цагаан үүл, багц жимсийг,

цаашлаад Израилийн Бурхан Еховаг харуулах болно.

Бурхан тэдэнд, иудейчүүдийн Эзнийг,

хүсэн-хүлээсэн Мессиаг болон

эрин үеүдийн туршид хаадуудаар хавчигдан шахагдсан

Өөрийн бүх төрхийг харуулах болно.

Бурхан бүхий л орчлон ертөнцийн ажлыг хийж,

агуу ажлыг гүйцэтгэх ба

Өөрийн бүх алдар суугаа болоод Өөрийн бүх үйл хэргээ

сүүлчийн өдрүүдэд хүмүүст илчлэх болно.

Бурхан Өөрийн алдар суугийн бүрэн төрх байдлыг,

Намайг олон жил хүлээсэн хүмүүст,

Намайг цагаан үүлэн дээр сууж ирэхийг

хүсэн тэмүүлсэн хүмүүст,

Намайг дахин гарч ирэхийг хүсэн хүлээсэн Израильд болон

Намайг хавчин шахдаг бүх хүн төрөлхтөнд харуулах болно,

ингэснээр Бурхан аль хэдийн Өөрийн алдар суугаа авч

үүнийгээ Зүүн зүгт аваачсан гэдгийг бүх хүн мэдэх болно.

Энэ нь Иудейд болохгүй,

учир нь сүүлчийн өдрүүд аль хэдийн ирчихсэн!


“Үг нь Махбодоор илэрсэн” номоос

Цааш нь