Христийн магтан дуу “Өөрийг нь сонсож, дуулгавартай дагадаг хүмүүсийг Бурхан эрхэмлэдэг” (үгтэй)

2020-02-16

Бурханд хэн нэгний дарууэсвэл агуу байх нь хамаагүй,

Бурханы үгийг сонсож, тушааж даалгаж байгаа зүйлд нь дуулгавартай байж,

Бурханы ажил, төлөвлөгөө, Түүний хүсэлд хамтарвал

Бурханы хүсэл болон төлөвлөгөө ямар ч саадгүй үргэлжлэх болно.

Ийм үйлдэл нь зохистой, Бурханд дурсагдахад зохистой,

Түүний ерөөлийг хүлээн авахад, хүлээн авахад зохистой.

Ийм хүмүүсийг Бурхан нандигнан, тэдний үйлс хийгээд Түүнийг хайрлах зүрх сэтгэлийг нь хайрладаг.

Энэ бол Бурханы хандлага билээ.

Бурханд хэн нэгний даруу эсвэл агуу байх нь хамаагүй,

Бурханы үгийг сонсож, тушааж даалгаж байгаа зүйлд нь дуулгавартай байж,

Бурханы ажил, төлөвлөгөө, Түүний хүсэлд хамтарвал

Бурханы хүсэл болон төлөвлөгөө ямар ч саадгүй үргэлжлэх болно.

Ийм үйлдэл нь зохистой, Бурханд дурсагдахад зохистой,

Түүний ерөөлийг хүлээн авахад,

хүлээн авахад зохистой.

Ийм хүмүүсийг Бурхан нандигнан, тэдний үйлс хийгээд Түүнийг хайрлах зүрх сэтгэлийг нь хайрладаг.

Энэ бол Бурханы хандлага билээ.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих