Христийн сүмийн дуу “Петрийн замаар хэрхэн алхах вэ” (үгтэй)

2020-04-09

Петрийн замаар алхах нь

үнэнийг эрэлхийлэх замаар алхах явдал билээ.

Энэ нь бас өөрийгөө мэдэж,

зан чанараа өөрчлөх зам билээ.

Петрийн зам л Бурханы төгс болголт руу хөтөлдөг.

Хэрхэн энэ замаар алхаж, хэрэгжүүлэхээ мэддэг бай.

Эхлээд өөрийн санаархал, гэр бүл

зохисгүй хайгуул, махан биеийнхээ зүйлсийг хойш тавьж,

Бурханы үгэнд бүхнээ зориулан,

үгийг нь идэж, уун, Түүний хүсэл, үнэнийг хай.

Петрийн замаар алхах нь

үнэнийг эрэлхийлэх замаар алхах явдал билээ.

Энэ нь бас өөрийгөө мэдэж,

зан чанараа өөрчлөх зам билээ.

Тийм ээ, энэ бол хамгийн гол, шийдвэрлэх хэрэгжүүлэлт.

Эзэн Есүсийг хараад Петрийн хийсэн зүйл.

Ийм маягаар хэрэгжүүлэх нь хамгийн сайн үр дүн өгдөг.

Бурханы үгэнд бүх сэтгэлээ зориулна гэдэг нь

үнэнийг эрж хайж,

Бурханы бүх үгээс санаа зорилгыг нь эрж хайж,

Бурханы хүслийг ойлгож,

Түүний үгээс илүү их үнэнийг ойлгож,

олж авахад төвлөрнө гэсэн үг.

Петрийн замаар алхах нь

үнэнийг эрэлхийлэх замаар алхах явдал билээ.

Энэ нь бас өөрийгөө мэдэж,

зан чанараа өөрчлөх зам билээ.

Түүний үгийг уншихдаа Петр сургаалыг ойлгож,

шашны мэдлэг олж авахаар хичээгээгүй.

Үнэн, Бурханы хүсэл, зан чанар,

Түүний хайр татам байдлыг таньж мэдэхэд төвлөрсөн.

Петрийн замаар алхах нь

үнэнийг эрэлхийлэх замаар алхах явдал билээ.

Энэ нь бас өөрийгөө мэдэж,

зан чанараа өөрчлөх зам билээ.

Бас Бурханы үгээр дамжуулан

хүний ялзарсан байдал,

уг чанар, дутагдлыг ойлгохоор хичээж,

Бурханыг хангалуун байлгахын тулд

шаардлагыг нь бүх талаар хангасан.

Бурханы үгийн хүрээнд

олон зөв хэрэгжүүлэлттэй байсан.

Бурханы хүсэлд нийцсэн.

Энэ бол хүний хамгийн сайн хамтын ажиллагаа.

Петрийн замаар алхах нь

үнэнийг эрэлхийлэх замаар алхах явдал билээ.

Энэ нь бас өөрийгөө мэдэж,

зан чанараа өөрчлөх зам билээ.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих