Номлолын цувралууд: Жинхэнэ Итгэлийн Эрэлд “Гурвал гэх санаа үндэслэлтэй юу?”

2021-10-22

Бие махбодтой болсон Эзэн Есүсийг золин авралын ажлаа гүйцэтгэснээс хойш 2,000 жилийн туршид Христийн шашныхан бүгд Бурханыг “Гурвал” гэж тодорхойлж ирсэн. Библид Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс гэж дурддаг учраас тэд зүгээр л тэндээс гаргалгаа хийн, Бурхан бол Гурвал гэж дүгнээд, Ариун Эцэг, Хүү, Сүнс гурав нь цор ганц жинхэнэ Бурханыг бүрдүүлдэг гурван хэсэг бөгөөд эдгээр хэсгийн аль нэг нь байхгүй бол Тэд цор ганц жинхэнэ Бурхан биш гэж боддог. Тэгвэл Гурвал гэх санаа үнэндээ үндэслэлтэй юу? Ехова Бурхан цор ганц жинхэнэ Бурхан биш юм гэж үү? Эсвэл Эзэн Есүс, Ариун Сүнс ч бас биш гэж үү? Гурвал гэх энэ ухагдахуун нь үнэндээ цор ганц жинхэнэ Бурханыг үгүйсгэж, хэсэгчилж байна уу? “Жинхэнэ итгэлийн эрэлд” нэвтрүүлгийн энэ дугаараар бид энэ тухай үнэнийг дэлгэж, цор ганц жинхэнэ Бурханы талаар олж мэдэхийн тулд энэ талаарх үнэнийг тайлахад тань туслах болно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих