Магтан дуу | “Шударга хүн байх ийм баясалтай” Акапелла

2018-02-26

Үнэнийг ойлгох нь хүний сүнсийг чөлөөлж, аз жаргалтай болгодог.

Тэр үнэн!

Би Бурханы үгэнд итгэх итгэлээр дүүрч,

ямар ч эргэлзээ өвөрлөдөггүй.

Бидэнд яаж эргэлзээ байж болох юм бэ?

Би сөрөг байдалгүй, би ухардаггүй, хэзээ ч цөхөрдөггүй.

Хар даа!

Би бүх зүрх сэтгэл, оюун санаагаараа үүргээ сахьдаг ба

махан биеийг анхаардаггүй.

Би ч бас муу биш!

Хэв чанар минь дорд хэдий ч шударга зүрх сэтгэл надад бий.

Тийм үү?

Би Бурханы хүслийг хангалуун байлгахын тулд

бүх зүйлд туйлын зориулдаг. (Аа, нээрээ тийм!)

Би үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханд дуулгавартай байж,

шударга хүн байхаар хичээдэг.

Гайхалтай!

Би нээлттэй, шулуухан, заль мэхгүй ба гэрэлд амьдардаг.

Тун сайн!

Шударга хүмүүс ээ, хурдан ир, чин сэтгэлээсээ ярилцацгаая.

Бурханыг хайрладаг бүхэн цуглан ирж, сайн найзууд болон нэгд.

Нэг,

хоёр,

гурав,

бид бүгд жинхэнэ найзууд.

Үнэнийг хайрладаг бүх хүн бол ах эгч нар билээ. (Гэр бүл!)

Өө аз жаргалтай хүмүүс ээ, Бурханыг магтан дуулж, бүжиглэцгээ.

Дуул! Бүжиглэ!

Шударга хүн байх ийм баясалтай!

Шударга хүн байх ийм баясалтай!

Шударга хүн байх нь үнэхээр баясалтай!

Үнэнийг ойлгох нь хүний сүнсийг чөлөөлж,

аз жаргалтай болгодог. (Ерөөгдсөн хүн!)

Би Бурханы үгэнд итгэх итгэлээр дүүрч,

ямар ч эргэлзээ өвөрлөдөггүй.

Бид үзэгдлийг тодорхой мэддэг!

Би сөрөг байдалгүй, би ухардаггүй,

хэзээ ч цөхөрдөггүй. (Үнэнийг ойлгох нь маш сайн!)

Би бүх зүрх сэтгэл, оюун санаагаараа үүргээ сахьдаг ба

махан биеийг анхаардаггүй.

Бид хүн шиг амьдардаг!

Хэв чанар минь дорд хэдий ч шударга зүрх сэтгэл надад бий.

Аа, шударга зүрх сэтгэл маш эрхэм!

Би Бурханы хүслийг хангалуун байлгахын тулд

бүх зүйлд туйлын зориулдаг. (Аа, нээрээ тийм!)

Энэ нь хэрэгжүүлэлтийн зам биш гэж үү?

Би үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханд дуулгавартай байж,

шударга хүн байхаар хичээдэг.

(Бурхан биднээс ихийг шаарддаггүй.)

Би нээлттэй, шулуухан, заль мэхгүй ба гэрэлд амьдардаг.

Бурханд алдрыг өг!

Шударга хүмүүс ээ, хурдан ир, чин сэтгэлээсээ ярилцацгаая.

Шударга хүнд хэн ч дургүйцдэггүй, тийм үү?

Бурханыг хайрладаг бүхэн цуглан ирж, сайн найзууд болон нэгд.

Зальтай хүмүүс маш жигшмээр! Пүү!

Үнэнийг хайрладаг бүх хүн бол ах эгч нар билээ.

Өө аз жаргалтай хүмүүс ээ, Бурханыг магтан дуулж, бүжиглэцгээ.

Зөвхөн шударга хүмүүс л

жинхэнэ аз жаргалтай байдаг. (Жинхэнэ аз жаргал!)

Шударга хүмүүс ээ, хурдан ир, чин сэтгэлээсээ ярилцацгаая.

Бурханыг хайрладаг бүхэн цуглан ирж, сайн найзууд болон нэгд.

Үнэнийг хайрладаг бүх хүн бол ах эгч нар билээ.

Өө аз жаргалтай хүмүүс ээ, Бурханыг магтан дуулж, бүжиглэцгээ.

Дуул! Бүжиглэ!

Шударга хүмүүс ээ, хурдан ир, чин сэтгэлээсээ ярилцацгаая.

Бурханыг хайрладаг бүхэн цуглан ирж, сайн найзууд болон нэгд.

Үнэнийг хайрладаг бүх хүн бол ах эгч нар билээ.

Өө аз жаргалтай хүмүүс ээ, Бурханыг магтан дуулж, бүжиглэцгээ.

Шударга хүмүүс ээ, хурдан ир, чин сэтгэлээсээ ярилцацгаая.

Бурханыг хайрладаг бүхэн цуглан ирж, сайн найзууд болон нэгд.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих