Magtan duu “Үгийн шүүлт нь Бурханы эрх мэдлийг илүү сайн төлөөлдөг” (үгтэй)

2020-06-20

Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажилд

үг нь тэмдэг, гайхамшгаас илүү хүч чадалтай,

эрх мэдэл нь илүү давуу байдаг.

Үг нь хүний ялзарсан зан чанарыг харуулдаг.

Тэдгээрийг чи өөрөө таньж чадахгүй ч

үг чиний өмнө илчлэн ил болгоход

аяндаа үгүйсгэлгүй олж мэдэн,

эргэлт буцалтгүй үнэмшинэ.

Энэ нь үгийн эрх мэдэл биш үү?

Энэ нь өнөөдрийн үгийн ажлаар хүрсэн

үр дүн билээ.

Тийм ээ, Бурханы үгийн хүрсэн үр дүн.

Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал нь

зөвхөн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж,

өвчтэйг эдгээж,

чөтгөрүүдийг зайлуулах биш гэдгийг

энэ харуулдаг.

Харин үгийн шүүлт нь

Бурханы төгс хүчийг илүү сайн илчилж,

эрх мэдлийг нь төлөөлдөг.

Шүүлт, гэсгээлтийн ажлаар дамжуулан хүн өөрийн

бохир, ялзарсан мөн чанараа бүрэн харж,

бүрэн өөрчлөгдөж, цэвэр болно.

Зөвхөн ингэж хүн Бурханы сэнтийн өмнө

буцан очих эрхтэй болно.

Үгийн шүүлт, гэсгээлтээр дамжуулан

хүн Бурханаар авахуулж чаддаг.

Үгийн шүүлтээр дамжуулан,

үгийн цэвэршүүлэлт, илчлэлээр

хүний бүх үзэл, сэдэл, эрмэлзэл,

зүрх сэтгэл доторх

ариун бус зүйлс нь илчлэгддэг.

Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал нь

зөвхөн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж,

өвчтэйг эдгээж,

чөтгөрүүдийг зайлуулах биш гэдгийг

энэ харуулдаг.

Харин үгийн шүүлт нь

Бурханы төгс хүчийг илүү сайн илчилж,

эрх мэдлийг нь төлөөлдөг.

Чиний хүрдэг бүх үр дүн

үгээр дамжин ирдэг бөгөөд

тэмдэг, гайхамшгаар ирдгээс илүү агуу билээ.

Чи Бурханы алдар, эрх мэдлийг

зөвхөн Бурханы цовдлолоор,

эсвэл өвчтэйг эдгээж,

чөтгөрүүдийг зайлуулснаар хардаггүй,

харин Түүний үгийн шүүлтээр илүү сайн хардаг.

Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал нь

зөвхөн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж,

өвчтэйг эдгээж,

чөтгөрүүдийг зайлуулах биш гэдгийг

энэ харуулдаг.

Харин үгийн шүүлт нь

Бурханы төгс хүчийг илүү сайн илчилж,

эрх мэдлийг нь төлөөлдөг.

Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал нь

зөвхөн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж,

өвчтэйг эдгээж,

чөтгөрүүдийг зайлуулах биш гэдгийг

энэ харуулдаг.

Харин үгийн шүүлт нь

Бурханы төгс хүчийг илүү сайн илчилж,

эрх мэдлийг нь төлөөлдөг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих