Magtan duu "Шүүлт, гэсгээлт бол золин авралаас ч илүү гүнзгий ажил билээ"

2023-01-26

Одоо эрин үе өөрчлөгдөж, Бурханы ажил ахисан.

Хүний тэрслүү, бохир зүйлс шүүлтээр дамжуулан арилна.

Золин аврах ажлын турш

Бурхан, эдлэх нигүүлслийг нь хүнд харуулах ёстой,

ингэснээр хүнийг нүглээс золин аварч

нигүүлслээр нүглийг нь уучилж болох байв.

Өөрийн гэсгээлт ба шүүлтийн аргаар

Өөрийн үгийн цохилтоор дамжуулан,

Бурхан зөвт бусыг илчилж,

хүн төрөлхтнийг аврахын тулд хүнийг илчлэн, сахилгажуулж байна.

Энэ бол золин авралаас гүнзгий.

Нигүүлслийн эрин үе дэх нигүүлслийг хүн эдлэхэд хангалттай байсан.

Одоо хүн нигүүлслийг мэдэрсэн, цаашид ахиж эдлэхгүй.

Энэ ажлын үе өнгөрсөн.

Одоо Бурхан хүнийг үгийн шүүлтээр авардаг.

Хүнийг шүүж, гэсгээж, цэвэршүүлснээр,

зан чанар нь өөрчлөгддөг.

Энэ бүгд Бурханы хэлсэн үгнээс болоогүй гэж үү?

Өөрийн гэсгээлт ба шүүлтийн аргаар

Өөрийн үгийн цохилтоор дамжуулан,

Бурхан зөвт бусыг илчилж,

хүн төрөлхтнийг аврахын тулд хүнийг илчлэн, сахилгажуулж байна.

Энэ бол золин авралаас гүнзгий.

Ажлын үе шат бүр нь хүн төрөлхтний дэвшил, эрин үеийн дагуу хийгддэг.

Энэ бүх ажил ач холбогдолтой эцсийн авралын төлөө байдаг.

Энэ нь хүн сайхан хүрэх газартай байж,

эцэстээ төрлөөрөө ангилагдахын төлөө байдаг.

Өөрийн гэсгээлт ба шүүлтийн аргаар

Өөрийн үгийн цохилтоор дамжуулан,

Бурхан зөвт бусыг илчилж,

хүн төрөлхтнийг аврахын тулд хүнийг илчлэн, сахилгажуулж байна.

Энэ бол золин авралаас гүнзгий.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя”-аас

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих