Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдийн шүүлт бол эрин үеийг төгсгөх ажил билээ”

2020-06-26

Эцсийн өдрүүд нь нигүүлсэл, хуулийн эрин үетэй адилгүй, эцсийн өдрүүдийн ажил Израилийн гадна, харь үндэстнүүдэд хийгддэг. Энэ нь тэднийг Бурханы сэнтийн өмнө байлдан дагуулах явдал, ингэснээр Түүний алдар суу орчлонг дүүргэж, газар дээрх бүх бүтээл Бурханы алдар сууг бүх үндэстэнд, бүх үеийнхэнд дамжуулж, тэнгэр газрын бүх бүтээл газар дээрх Бурханы алдрыг харж чадна. Эцсийн өдрүүд дэх ажил нь байлдан дагуулалтын ажил юм. Эцсийн өдрүүд бол эрин үеийн төгсгөл, зургаан мянган жилийн Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төгсгөл, газар дээрх хүмүүсийн олон жилийн зовлонгийн эцэс билээ.

Эцсийн өдрүүдийн ажил газар дээрх хүний амьдралыг замчилж, эсвэл тэднийг шинэ эрин үе рүү хүргэх биш юм. Хүний амьдрал үргэлжлэхгүй, тэр нь Бурханы удирдлагын төлөвлөгөө, хүний оршин тогтнолд ямар ч утга учиргүй. Бурханы ажил зургаан мянган жил үргэлжилнэ. Муу ёрын нэгний хяналт ахин үргэлжлэхгүй. Эцсийн өдрүүд дэх ажил нь байлдан дагуулалтын ажил юм. Эцсийн өдрүүд бол эрин үеийн төгсгөл, зургаан мянган жилийн Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төгсгөл, газар дээрх хүмүүсийн олон жилийн зовлонгийн эцэс билээ.

Цаг нь болоход Бурхан Сатаныг ялан дийлнэ. Тэрээр алдар суугаа, Өөрт харьяалагддаг сүнснүүдээ буцаан авна, тэгээд тэр зовлонт сүнснүүд зовлонгоос мултарна. Энэ нь газар дээрх Түүний ажлыг дуусгана. Бурхан ахин газар дээр махбод болохгүй, Түүний Сүнс ч газар дээр ажиллахгүй. Газар дээр Тэр нэг л зүйлийг хийнэ: Өөрийн итгэмжит хот болох ариун хүн төрөлхтнийг ахин бүтээнэ. Эцсийн өдрүүд дэх ажил нь байлдан дагуулалтын ажил юм. Эцсийн өдрүүд бол эрин үеийн төгсгөл, зургаан мянган жилийн Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төгсгөл, газар дээрх хүмүүсийн олон жилийн зовлонгийн эцэс билээ

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих