“Эцсийн өдрүүдийн шүүлт” Христийн хошин яриа (Монгол хэлээр)

2020-04-02

“Эцсийн өдрүүдийн шүүлт” Христийн сүмийн хошин яриа (Монгол хэлээр)

Эзэн Есүс “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана” (Иохан 16:12-13) гэж хэлсэн. Мөн 1 Петр 4:17-д: “Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ” гэсэн байдаг. Энэ бичвэрүүд бүгд, эцсийн өдрүүдэд Эзэн үнэнийг илэрхийлж, Өөрт нь итгэдэг хүмүүсийн дунд шүүлтийн ажил хийхээр ирнэ гэж зөгнөдөг. Гэвч, Эзэнд итгэдэг учраас нүгэл нь уучлагдсан, Бурханы шүүлтийг хүлээн зөвшөөрөх шаардлага байхгүй бөгөөд Эзэнийг ирэх үед шууд тэнгэрийн хаанчлал руу хүргэгдэнэ гэж итгэл бишрэлтэй олон ах эгч итгэдэг. Энэ үзэл Бурханы үгтэй нийцэж байна уу? Эзэнд итгэдэг, нүгэл нь уучлагдсан байлаа гээд тэнгэрийн хаанчлалд ороход үнэхээр тэнцэнэ гэж үү? Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил чухам юуг хамардаг вэ? Хүн тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөхтэй энэ нь ямар хамаатай вэ? Эцсийн өдрүүдийн шүүлт хэмээх хошин яриа танд хариултыг нь илчилнэ.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих