Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 136

2020-07-05

Бурханы эрх мэдэлд захирагдахыг хүсдэг хүний зөв хандлага ба хэрэгжүүлэлт

Одоо хүн, Бурханы эрх мэдэл болон хүний хувь заяаг захирах Бурханы дээд эрхийн бодит үнэнийг ямар хандлагатайгаар мэдэж, авч үзвэл зохих вэ? Энэ бол хүн бүрийн өмнө тулгардаг бодит асуудал юм. Бодит амьдралын асуудлуудтай тулгарах үедээ чи Бурханы эрх мэдэл болон Түүний дээд эрхийг хэрхэн ойлгож мэдвэл зохих вэ? Чи эдгээр асуудлуудыг хэрхэн ойлгож, зохицуулж, туулахыг мэдэхгүй байх үедээ Бурханы дээд эрх болон зохицуулалтанд захирагдах өөрийн санаа, өөрийн хүсэл, өөрийн бодит байдлыг харуулахын тулд ямар хандлага баримталбал зохих вэ? Эхлээд чи хүлээж сурах ёстой; дараа нь чи эрж хайж сурах ёстой; тэгээд чи захирагдаж сурах ёстой. “Хүлээх” гэдэг нь Бурханы цагийг хүлээж, чамд зориулан Түүний зохицуулсан хүмүүс, үйл явдал болон зүйлсийг хүлээж, Түүний хүсэл аажмаар чамд илчлэгдэхийг хүлээнэ гэсэн үг юм. “Эрж хайх” гэдэг нь чиний төлөө гэсэн Бурханы сайн санааг Түүний бэлтгэсэн хүмүүс, үйл явдал болон зүйлсээр дамжуулан ажиглан ойлгох, тэдгээрээр дамжуулан үнэнийг ойлгоно, хүн юу биелүүлэх ёстойг болон тэдний мөрдөх ёстой замыг ойлгоно, Бурхан хүмүүсээс ямар үр дүнд хүрэхийг хүсэж, тэднээс Тэр ямар ололт амжилт олж авах санаатай байгааг нь ойлгоно гэсэн үг юм. “Захирагдах” гэдэг нь мэдээж, Бурханы зохион байгуулсан хүмүүс, үйл явдал болон зүйлсийг хүлээн зөвшөөрч, Түүний дээд эрхийг хүлээн зөвшөөрч, үүгээр дамжуулан Бүтээгч хүний хувь заяаг хэрхэн захирдгийг, Тэр Өөрийн амиар хүнийг хэрхэн тэжээн тэтгэдгийг, Тэр үнэнийг хүнд хэрхэн оруулдгийг мэдэж авахыг хэлнэ. Бурханы зохицуулалт болон дээд эрхийн доорх бүх зүйл байгалийн хуулийг дуулгавартай дагадаг ба хэрвээ өөрийнхөө бүх зүйлийг Бурханаар зохицуулж, захируулахаар шийдвэл чи хүлээж сурвал зохино, эрж хайж сурвал зохино, захирагдаж сурвал зохино. Энэ бол Бурханы эрх мэдэлд захирагдахыг хүсэж байгаа хүн бүхний баримтлах ёстой хандлага буюу Бурханы дээд эрх, зохицуулалтыг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсэж байгаа хүн бүхний эзэмших ёстой үндсэн чанар юм. Ийм хандлага баримталж, ийм чанарыг эзэмшихийн тулд та нар илүү шаргуу ажиллах ёстой; зөвхөн тэгснээр л та нар жинхэнэ бодит байдалд орж чадна.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө III

Бурханы эрх мэдэлд хэрхэн захирагдах тухай

Хүний хувь заяаг захирах Бурханы эрх мэдэл, дээд эрхийг хүн төрөлхтөн хэрхэн мэдэж, авч үзвэл зохих вэ? Энэ асуудал бүх хүн төрөлхтөнд тулгардаг. Амьдралд чинь асуудал тулгарахад, Бурханы эрх мэдэл, дээд эрхийг чи хэрхэн ойлгож, амсах вэ? Эдгээр асуудлыг хэрхэн ойлгож, шийдвэрлэж, туулахаа мэдэхгүй үедээ Бурханы дээд төлөвлөгөөг дагах хүсэл, зорилгоо харуулахад ямар хандлага баримтлах ёстой вэ?

Чи Бурханы цагийг, Бурханы зохицуулсан хүмүүс, үйл явдал, зүйлсийг, Түүний хүсэл аажмаар чамд илчлэгдэхийг хүлээх хэрэгтэй. Хүмүүс ба зүйлсээр дамжуулан чи Бурханы сайхан сэтгэлийг эрж хайн, Түүний үнэнийг, өөрийнхөө мөрдөх ёстой замыг ойлгож, Бурхан хүнийг ямар үр дүн, амжилтад хүргэхийг хүсдэгийг ойлгох ёстой.

Бурханы дээд эрхийг, бүх зүйлийг Тэр тогтоодгийг хүлээн зөвшөөрч, захирагд хүний хувь заяаг Бүтээгч хэрхэн захирдгийг, хүнийг хэрхэн амиар хангаж, үнэнийг хүнд хэрхэн оруулдгийг мэдэж ав. Бурханы төлөвлөгөө, дээд эрх дор бүх зүйл байгалийн хуулийг дагадаг. Бүхнээ Бурханаар удирдуулж, зохицуулуулахаар шийдвэл чи, хүлээж, эрж хайж, захирагдах ёстой. Бурханы өмнө сөгддөг хэн бүхэнд ийм хандлага хэрэгтэй. Энэ чанарыг эзэмшигчид жинхэнэ бодит байдалд хүрнэ.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих