Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 194

2020-09-29

Хүнд дутагддаг зүйл нь сүнслэг амийн хангалт, Бурханыг мэдэх туршлага төдийгүй, түүнээс ч амин чухал зүйл нь тэдний зан чанар дахь өөрчлөлт юм гэдгийг хүн өнөөдөр л ухаарчээ. Түүх болон өөрийнхөө угсаатны эртний соёлын талаар бүрэн мэддэггүйнхээ үрээр хүн Бурханы ажлын талаар огт юу ч мэддэггүй. Зүрх сэтгэлийнхээ гүнд Бурхантай нэгдэж чадна гэж бүх хүн найддаг боловч махан бие нь дэндүү завхарсан, хөшүүн агаад мулгуу байдаг учраас хүнийг Бурханы талаар огт юу ч мэддэггүй болгосон. Өнөөдөр хүмүүсийн дунд ирсэн Бурханы зорилго нь гагцхүү хүмүүсийн бодол, сүнсийг, мөн түүнчлэн олон сая жилийн турш хүний зүрх сэтгэлд байсан Бурханы дүрийг өөрчлөх явдал юм. Тэрээр энэ боломжийг ашиглан хүнийг төгс болгоно. Өөрөөр хэлбэл, Түүнийг мэдэж авах хүний арга зам болон Түүнд хандах хандлагыг мэдлэгээр нь дамжуулан өөрчилж, Бурханыг мэдэж авахдаа цоо шинээр эхлэх боломжийг хүнд олгон, улмаар хүний сүнсийг шинэчилж, өөрчилнө. Харьцалт, сахилгажуулалт нь арга барил, харин байлдан дагуулалт, шинэчлэлт нь зорилго юм. Тодорхойгүй Бурханы талаар хүний өвөрлөж байсан мухар сүсэгт бодол санааг арилгах нь үргэлжид Бурханы санаа зорилго байсаар ирсэн ба сүүлийн үед энэ нь бас Түүний хувьд яаралтай хэрэг болсон. Энэхүү нөхцөл байдлыг авч үзэхдээ бүх хүн холыг харна гэж найдъя. Хүн бүрийн туршлагажих арга замыг өөрчил, ингэснээр Бурханы энэхүү яаралтай санаа зорилго удалгүй үр дүнд хүрч, газар дээрх Бурханы ажлын сүүлчийн үе шат бүрмөсөн гүйцэлдэж болох юм. Бурханд өгвөл зохих үнэнч байдлыг та нар Түүнд өгч, эцсийн удаа Бурханы зүрх сэтгэлийг тайтгаруул. Ах эгч нарын дундаас хэн нь ч энэ хариуцлагаас зайлсхийх юм уу зүгээр л хийсэн дүр үзүүлэх ёсгүй. Бурхан энэ удаа урилгын хариуд болон хүний нөхцөл байдалд чиглэсэн хариу болгон махбодод ирдэг. Өөрөөр хэлбэл, Тэр хүнийг хэрэгтэй зүйлээр нь хангахын тулд ирдэг. Хүний хэв чанар, эсвэл хүмүүжил ямар байх нь хамаагүй, товчхондоо, Тэрээр Бурханы үгийг хүнд харуулан, Түүний үгээс Бурханы оршин тогтнол, илрэлийг харж, Бурхан өөрийг нь төгс болгохыг хүлээн зөвшөөрөх боломжийг хүнд олгож, хүний бодол санаа, үзлийг өөрчилдөг болохоор Бурханы анхдагч төрх хүний зүрх сэтгэлийн гүнд бат үндэслэдэг. Энэ бол Бурханы газар дээрх цорын ганц хүсэл билээ. Хүний төрөлх уг чанар хэчнээн агуу, хүний мөн чанар хэчнээн дорд байх нь хамаагүй, эсвэл хүний зан авир урьд нь үнэндээ ямархуу байсан нь хамаагүй, Бурхан эдгээрт ямар ч анхаарал хандуулдаггүй. Хүн өөрийнхөө дотоод сэтгэл дэх Бурханы дүр төрхийг бүрэн шинэчилж, хүн төрөлхтний мөн чанарыг мэдэж авч, улмаар хүний үзэл суртлын төлөв өөрчлөгдөнө гэж л Бурхан найддаг. Тэгээд хүн Бурханыг зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс хүсэн эрмэлзэж, Түүнтэй мөнхийн холбоотой байж чадна гэж найддаг: энэ бол хүнд Бурханы тавьдаг цорын ганц шаардлага билээ.

“Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө X”-аас

Бурханы газар дээрх цор ганц хүсэл

Энэ удаа Бурхан урилгаар, хүний нөхцөл байдлаас шалтгаалан хэрэгтэй зүйлээр нь хүмүүсийг хангахаар махбодод ирж байна.

I

Ямар ч хэв чанар, хүмүүжилтэй байсан, хүн бүрд Бурханы үгийг харуулж, үүнээс Бурханы оршин тогтнол, илрэлийг харуулж, Бурханы төгс болголтыг хүн бүрд хүртээхээр Тэр ирж байна. Хүн үзэл бодлоо өөрчилнө гэж Бурхан найддаг. Ингэснээр Бурханы жинхэнэ төрх, хүний зүрхний гүнд бат бэх тогтоно. Энэ бол Бурханы газар дээрх цор ганц хүсэл.

II

Хүний уг чанар нь агуу, мөн чанар нь дорд муу байсан ч, өнгөрсөнд юу ч хийсэн бай, Бурхан үүнийг анхаарахгүй. Хүний зүрх сэтгэл дэх Бурханы дүр төрх шинэчлэгдэнэ гэж Тэр найддаг. Хүн үзэл бодлоо өөрчилнө гэж Бурхан найддаг. Ингэснээр Бурханы жинхэнэ төрх, хүний зүрхний гүнд бат бэх тогтоно. Энэ бол Бурханы газар дээрх цор ганц хүсэл.

III

Хүн төрөлхтний мөн чанарыг хүмүүс мэдээд, үзэл бодлоо өөрчилж, Бурханыг гүн гүнзгий үгүйлж, мөнхийн холбоотой байна гэж Бурхан найддаг. Энэ нь хүнээс Бурханы хүсдэг бүх зүйл мөн. Хүн үзэл бодлоо өөрчилнө гэж Бурхан найддаг. Ингэснээр Бурханы жинхэнэ төрх, хүний зүрхний гүнд бат бэх тогтоно. Энэ бол Бурханы газар дээрх цор ганц хүсэл.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих