Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 197

2020-10-05

Сүнсний ертөнцийн тухайд гэвэл, хэрвээ тэнд байгаа янз бүрийн оршихуй ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн бол, хэрвээ тэд өөрсдийн ажлыг зөв хийгээгүй бол тэднийг шийдвэрлэхэд таарсан тэнгэрлэг тушаал болон зарлиг Бурханд бас байдаг—энэ нь гарцаагүй. Иймээс Бурханы хэдэн мянган жилийн удирдлагын ажлын туршид буруу зүйл хийсэн зарим шийдвэр гүйцэтгэгч устгагдсан ба зарим нь өнөөдөр ч хоригдож, шийтгүүлсэн хэвээр байна. Энэ бол сүнсний ертөнцөд оршихуй бүрийн тулгарах ёстой зүйл юм. Хэрвээ тэд ямар нэгэн буруу зүйл хийж, эсвэл мууг үйлддэг бол шийтгүүлдэг—энэ нь Өөрийнхөө сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчдэд хандах Бурханы хандлагатай адилхан. Иймээс сүнсний ертөнцөд ч бай, материаллаг ертөнцөд ч бай Бурханы ажилладаг зарчим өөрчлөгддөггүй. Бурханы үйлдлийг харж байгаа, үгүйгээс чинь үл хамааран зарчим нь өөрчлөгддөггүй. Бүх зүйлд хандах, бүх зүйлийг зохицуулахдаа Бурхан нэгэн адил зарчимтай байдаг. Энэ бол хувиршгүй. Бурхан үл итгэгчид дундаас харьцангуй зөв зохистой амьдардаг хүмүүст сайхан хандаж, шашин бүрийн сайн үйлдэлтэй, мууг хийдэггүй хүмүүст Бурханаар удирдуулдаг бүх зүйлийн дунд үүргээ гүйцэтгэж, хийх ёстойгоо хийхийг зөвшөөрч, боломж үлдээнэ. Үүнтэй адилаар, Бурханыг дагадаг хүмүүсийн дундаас, Өөрийн сонгосон хүмүүсийн дундаас Бурхан энэхүү зарчмынхаа дагуу хэнийг ч ялгаварлан гадуурхдаггүй. Тэр Өөрийг нь чин сэтгэлээсээ дагаж чаддаг хүн бүхэнд сайн ханддаг бөгөөд Өөрийг нь чин сэтгэлээсээ дагадаг хүн бүрийг хайрладаг. Энэ хэдэн төрлийн хүмүүст—үл итгэгчид, итгэл бишрэлтэй янз бүрийн хүмүүс болон Бурханы сонгосон хүмүүст—Түүний хайрладаг зүйл өөр өөр байдаг. Үл итгэгчдийг авч үзье: Тэд Бурханд итгэдэггүй, Бурхан тэднийг мал гэж үздэг хэдий ч бүх зүйлийн дундаас тэд бүгд идэх хоолтой, өөрийн гэсэн газартай, амьдрал, үхлийн хэвийн мөчлөгтэй байдаг. Мууг хийдэг хүмүүс шийтгүүлж, сайныг хийдэг нь ерөөгдөж, Бурханы хайр энэрлийг хүртдэг. Ийм байдаг биш гэж үү? Итгэл бишрэлтэй хүмүүсийн хувьд, хэрвээ тэд ахин дахин төрөл олохдоо шашны сургаалыг чанд баримталж чадвал энэ бүх дахин төрөлтийн дараа эцэст нь Бурхан тэдэнд Өөрийн тунхаглалыг хийнэ. Үүнтэй адилаар, өнөөдөр та нарын хувьд та нар Бурханы сонгосон хүмүүс ч бай, эсвэл үйлчлэл үзүүлэгчид ч бай, Бурхан Өөрийн тогтоосон захиргааны зарлиг, журмын дагуу та нарыг бас эгнээнд оруулж, төгсгөлийг чинь тодорхойлно. Энэ хэдэн төрлийн хүмүүсийн дундаас—олон янзын шашинд харьяалагддаг итгэл бишрэлтэй янз бүрийн хүмүүст Бурхан амьдрах орон зай өгсөн үү? Иудейн шашин хаана байна вэ? Бурхан тэдний итгэл бишрэлд хөндлөнгөөс оролцсон уу? Тэгээгүй, тийм үү? Тэгвэл Христийн шашин ямар байна вэ? Тэр бас л хөндлөнгөөс оролцоогүй. Тэр тэдэнд өөрсдийнхөө ёс жаягийг мөрдөхийг зөвшөөрсөн ба тэдэнтэй ярьдаггүй, эсвэл тэдэнд ямар ч гэгээрэл өгдөггүй, түүнчлэн юу ч илчилдэггүй: “Хэрвээ чи зөв гэж бодож байгаа бол энэ маягаараа итгэ.” Католикчууд Мариад итгэдэг, Есүст Мариагаар дамжин мэдээ очсон гэж итгэдэг; тэдний итгэлийн хэлбэр ийм юм. Тэгээд Бурхан ер нь тэдний итгэлийг зассан уу? Бурхан тэдэнд эрх чөлөө өгдөг, тэднийг тоодоггүй бөгөөд тэдэнд амьдрах орон зай өгдөг. Исламын болон Буддын шашинтнуудад Тэр бас ингэж ханддаг уу? Тэр тэдэнд ч мөн цар хүрээ тогтоосон бөгөөд тус тусынх нь итгэл бишрэлд хөндлөнгөөс оролцохгүйгээр өөрийн орон зайтай байхыг зөвшөөрдөг. Бүгд эмх журамтай байдаг. Та нар энэ бүгдээс юу харж байна вэ? Бурхан эрх мэдэл эзэмшдэг ч Өөрийнхөө эрх мэдлийг дураараа ашигладаггүй. Бурхан бүх зүйлийг төгс эмх журамтай зохицуулдаг ба арга дүйтэй. Түүний мэргэн ухаан, бүхнийг чадагч байдал үүнд оршдог.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө X

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих