Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханы ажлыг мэдэх нь | Эшлэл 180

2021-09-28

Та нар Бурханы ажлыг хүний ажлаас яаж ялгахаа мэддэг байх ёстой. Хүний ажлаас чи юу харж болох вэ? Хүний ажилд хүний туршлагын маш олон элемент байдаг; хүн өөрийнхөө юу болохыг илэрхийлдэг. Бурханы Өөрийн ажил ч бас Тэр юу болохыг илэрхийлдэг боловч Түүний оршихуй нь хүнийхээс өөр юм. Хүний оршихуй нь хүний туршлага болон амьдралыг (амьдралдаа туулж, тулгардаг зүйлс, хүнд байдаг амьдралын гүн ухааныг) төлөөлдөг ба өөр өөр орчинд амьдарч байгаа хүмүүс өөр өөр оршихуйг илэрхийлдэг. Нийгмийн туршлагатай эсэх, гэр бүлдээ яг хэрхэн амьдарч, туршлагаждаг вэ гэдгийг чинь чиний илэрхийлдэг зүйлээс харж болдог бол бие махбодтой болсон Бурханы ажлаас Түүнд нийгмийн туршлага байгаа эсэхийг харах аргагүй. Бурхан хүний мөн чанарыг сайн мэддэг бөгөөд бүх төрлийн хүмүүст хамаатай төрөл бүрийн хэрэгжүүлэлтийг илчилж чадна. Тэрээр хүний ялзарсан зан чанар, тэрслүү үйлдлийг бүр ч сайн илчилж чаддаг. Тэрээр ертөнцийн хүмүүс дунд амьдардаггүй боловч эгэл хүмүүсийн уг чанарыг болон ертөнцийн хүмүүсийн бүх завхралыг мэддэг. Энэ нь Тэр юу болох юм. Тэр дэлхий ертөнцтэй харьцдаггүй хэдий ч дэлхий ертөнцтэй харьцах дүрмийг мэддэг, учир нь Тэр хүний уг чанарыг бүрэн ойлгодог билээ. Хүний нүдээр харж, чихээр сонсох аргагүй өнгөрсөн болон өнөөдрийн Сүнсний ажлын тухай Тэр мэднэ. Үүнд амьдралын гүн ухаан бус мэргэн ухаан болон хүмүүсийн хувьд ойлгоход хэцүү санагддаг гайхамшиг багтдаг. Энэ нь Тэр юу болох бөгөөд хүмүүст ил, бас хүмүүсээс нуугдмал байдаг. Тэрээр ер бусын хүн юу болохыг илэрхийлдэггүй, харин Сүнсний төрөлх шинж чанар ба оршихуйг илэрхийлдэг. Тэрээр дэлхийг тойрон аялдаггүй боловч бүх зүйлийг нь мэддэг. Тэр мэдлэггүй, ойлголтгүй “хүн дүрст сармагчнууд”-тай холбогддог боловч мэдлэгээс өндөр, агуу хүмүүсээс дээгүүр үгийг илэрхийлдэг. Тэрээр хүн чанаргүй, хүний ёс журам болон амьдралыг ойлгодоггүй мулгуу, хөшүүн бүлэг хүмүүсийн дунд амьдардаг боловч хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулахыг хүн төрөлхтнөөс хүсэхийн зэрэгцээ хүн төрөлхтний адгийн, дорд хүн чанарыг илчилдэг. Энэ бүхэн бол Тэр юу болох бөгөөд мах цуснаас бүрдсэн ямар ч хүнээс дээр юм. Түүний хувьд, ярвигтай, төвөгтэй, бузар булай нийгмийн амьдралыг туулах шаардлагагүйгээр хийх хэрэгтэй ажлаа хангалттай хийж, завхарсан хүн төрөлхтний мөн чанарыг бүрэн илчилдэг. Тийм бузар булай нийгмийн амьдрал Түүний махбодыг босгон байгуулдаггүй. Түүний үг, ажил нь хүний дуулгаваргүй байдлыг л илчилдэг бөгөөд дэлхий ертөнцтэй харьцахад зориулсан туршлага, сургамжаар хүнийг хангадаггүй. Тэрээр хүнийг амиар хангахдаа нийгэм болон хүний гэр бүлийг мөрдөн шалгах шаардлагагүй байдаг. Хүнийг илчилж, шүүх нь Түүний махбодын туршлагын илэрхийлэл биш; харин хүний дуулгаваргүй байдлыг аль хэдийн мэдэж, хүн төрөлхтний завхралд зэвүүцсэний дараа хүний шударга бус байдлыг илчлэх явдал юм. Түүний хийдэг ажил нь бүгд Түүний зан чанарыг хүнд илчилж, Түүний оршихуйг илэрхийлэх явдал юм. Тэр л энэ ажлыг хийж чадна; энэ нь мах, цуснаас бүтсэн хүний хийж чадах зүйл биш.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы ажил ба хүний ажил

Христ Сүнсийг бүхэлд нь илэрхийлдэг

I

Бие махбодтой болсон Бурхан хүний мөн чанарыг мэддэг, хүмүүсийн хийдэг бүх зүйлийг, бүхнээс илүү хүний ялзарсан зан чанар, тэрслүү зан авирыг илчилдэг. Тэр дэлхийн хүмүүстэй амьдардаггүй ч тэдний уг чанар, ялзралыг мэддэг. Энэ бол Тэр юу болох юм. Хэдийгээр тэр дэлхий ертөнцтэй харьцдаггүй ч үүнтэй харилцах дүрэм бүрийг мэддэг. Учир нь Тэр хүн төрөлхтнийг ойлгодог уг чанарыг нь бүрэн ойлгодог.

II

Хүний нүд харж чадахгүй, хүний чих сонсож чадахгүй, өнгөрсөн ба өнөөдрийн Сүнсний ажлын тухай Тэр мэддэг. Энэ нь хүний ойлгож чадахгүй гайхамшгийг, гүн ухааныг биш, мэргэн ухааныг харуулдаг. Энэ бол Тэр юу болох нь, хүнд илчлэгддэг бас нуугдмал байдаг. Түүний илэрхийлэл нь ер бусын хүнийх биш, харин Сүнсний төрөлх оршихуй ба шинж тэмдэг юм.

III

Тэр дэлхийг тойрон аялдаггүй ч, үүний тухай бүгдийг мэддэг. Тэр мэдлэггүй, ухаангүй хүмүүстэй уулздаг ч, Түүний үг агуу хүмүүсээс дээгүүр билээ. Хүний арга замыг, хэрхэн амьдрахыг мэддэггүй, мулгуу, хөшүүн хүмүүсийн дунд Тэр амьдардаг. Тэр жинхэнэ хүний амьдралаар амьдрахыг гуйхын зэрэгцээ хэчнээн дорд, жигшмээр болохыг нь илчилдэг! Энэ бол Тэр юу болох нь, мах цуснаас бүтсэн хүмүүсээс дээгүүр. Хүнийг ил болгож, шүүх нь Түүний туршлагаас үүссэн биш. Хүний дуулгаваргүй байдлыг мэдэж, үзэн ядаж тэдний шударга бусыг Тэр илчилдэг. Түүний хийдэг ажил нь зан чанар ба оршихуйг нь хүнд илчилдэг. Христээс өөр нэг ч махбод энэ ажлыг хийж чадахгүй, өө.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих