Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийж чадна” | Эшлэл 214

2020-08-06

Бурхан хэрхэн хүнийг төгс болгодог вэ? Бурханы зан чанар юу вэ? Түүний зан чанар дотор юу агуулагддаг вэ? Эдгээрийг бүгдийг нь ойлгох ёстой; энэ нь Бурханы нэрийг түгээж байгаа, энэ нь Бурханыг гэрчилж, Бурханыг өргөмжилж байгаа хэрэг бөгөөд эцэст нь хүн Бурханыг мэдсэн суурин дээрээ өөрийн амийн зан чанараа өөрчилж чадах юм. Хүн хэдий чинээ их харьцалт, цэвэршүүлэлтийг туулна, түүний хүч чадал төдий чинээ их байх бөгөөд Бурханы ажлын үе шат хэдий чинээ олон байна, хүн төдий чинээ төгс болгуулна. Өнөөдөр хүний туршлагаар бол, Бурханы ажлын алхам нэг бүр нь хүний үзэлд хариу довтолдог, бүгд хүний оюун ухааныг даван гардаг бөгөөд таамгаас нь давсан байдаг. Бурхан хүнийг хэрэгтэй бүхнээр нь хангадаг ба бүх талаараа энэ нь хүний үзэлтэй зөрөлдөж байдаг, чамайг сул дорой байх үед Бурхан Өөрийн үгээ хэлдэг; зөвхөн ийм байдлаар л Тэр чиний амийг хангаж чадна. Чиний үзэлд хариу довтолсноор чи Бурханы харьцалтыг хүлээн зөвшөөрч эхлэх ба зөвхөн ийм байдлаар л чи өөрийн ялзралаасаа ангижирч чадах юм. Өнөөдөр нэг талаараа бие махбод болсон Бурхан бурханлаг чанараар ажилладаг ба нөгөө талаараа Тэр энгийн хүн чанараар ажилладаг. Бурханы хийдэг ямар ч ажлыг чи үгүйсгэх ёсгүй бөгөөд энгийн хүн чанараар Бурханы хэлсэн, хийсэн бүхнийг дуулгавартай дагах ёстой, Тэр хэчнээн энгийн байсан ч хамаагүй чи ойлгож, дуулгавартай дагах ёстой. Зөвхөн бодит дадлага туршлагыг мэдэрснийхээ дараа л чи Тэр бол Бурхан гэдгийг гарцаагүй мэдэх ба үзлийг бий болгохоо больж, Түүнийг эцсээ хүртэл дагаж чадна. Бурханы ажилд мэргэн ухаан байдаг. Хүн хэрхэн Түүний гэрчлэлд зогсож чадахыг Тэр мэддэг ба Хүний гол сул тал нь хаана байдгийг Тэр мэддэг. Түүний хэлсэн үг нь чиний гол сул тал руу довтолдог, гэхдээ чамайг Өөрийн гэрчлэлд зогсоохын тулд Өөрийн сүрлэг, ухаалаг үгсийг Тэр мөн ашигладаг. Эдгээр нь Бурханы гайхамшигт үйл юм. Бурханаар хийгдсэн ажил нь хүний оюун ухаанаар төсөөлөгдөшгүй. Бурханы шүүлт нь махан биетэй хүнд байдаг ялзралын төрлийг болон ямар зүйлс нь хүний мөн чанар болохыг илчилдэг бөгөөд энэ нь хүнийг өөрийн ичгүүрээ нуух газаргүй болгодог.

Өөрийн гэрчлэлийн төлөө Бурхан шүүлт, гэсгээлтийн ажлыг хийдэг, ингэснээр хүн Түүнийг мэдэж болох юм. Тэр хүний ялзармал зан чанарыг шүүхгүйгээр хүн, ямар ч зөрчлийг хүлээн зөвшөөрдөггүй Түүний зөвт зан чанарыг мэдэхгүй ба Бурханы талаарх өөрийн хуучин мэдлэгээ шинэ болгон өөрчилж чадахгүй. Өөрийн гэрчлэлийн төлөө, Өөрийн удирдлагын төлөө Тэр Өөрийн бүрэн дүүрэн байдлыг ил болгосон, ингэснээр Бурханы талаарх мэдлэгт хүрч, өөрийн зан чанараа өөрчилж, Бурханы ил тод харагдах байдлаар дамжуулан Бурханд хангинасан гэрчлэл хийх боломжийг хүнд олгосон. Бурханы өөр өөр төрлийн ажлаар дамжуулан хүний зан чанарт өөрчлөлт гардаг; хүний зан чанар дахь тийм өөрчлөлтгүйгээр хүн Бурханд гэрчлэл хийж чадахгүй ба Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байж чадахгүй. Хүний зан чанар дахь өөрчлөлт нь, хүн өөрийгөө Сатаны хүлээснээс чөлөөлж, харанхуйн нөлөөнөөс өөрийгөө чөлөөлж, үнэхээр Бурханы ажлын үлгэр дуурайл, загвар болж, үнэхээр Бурханы гэрч буюу Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байдаг хүн болсныг илэрхийлдэг. Өнөөдөр, бие махбод болсон Бурхан нь газар дээр Өөрийн ажлыг хийхийн тулд ирсэн ба Түүний талаарх мэдлэг, Түүнд дуулгавартай байдал, Түүний гэрчлэлд хүрэхийг Тэр хүнээс шаарддаг, мөн Түүний бодитой болон энгийн ажлыг мэдэж, хүний үзэлтэй нийцэхгүй Түүний бүх үг болон ажлыг дуулгавартай дагаж, хүнийг аврах Түүний бүх ажил, хүнийг байлдан дагуулахын тулд Түүний хийдэг бүх үйлд гэрчлэл хийхийг шаарддаг. Бурханд гэрчлэл хийдэг хүмүүс нь Бурханы талаар мэдлэгтэй байх ёстой; зөвхөн тийм төрлийн гэрчлэл нь үнэн зөв, бодитой бөгөөд зөвхөн ийм төрлийн гэрчлэл нь Сатаныг ичээж чадна. Түүний шүүлт, гэсгээлт болон харьцалт, засалтыг туулснаар дамжуулан Түүнийг мэдэж авсан хүмүүсийг Бурхан Өөрийн гэрчлэлдээ ашигладаг. Өөрийгөө гэрчлүүлэхийн тулд Тэр Сатанаар ялзруулагдсан хүмүүсийг ашигладаг ба мөн Өөрийгөө гэрчлүүлэхийн тулд, зан чанар нь өөрчлөгдсөн хүмүүсийг, тэгснээр Түүний ерөөлийг авсан хүмүүсийг Тэр ашигладаг. Түүнийг зөвхөн үгээрээ магтан сайшаадаг хүн Түүнд хэрэггүй, мөн Түүгээр аврагдаагүй, Сатаны үр хүүхдийн магтаал, гэрчлэл Түүнд хэрэггүй. Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийх шаардлагыг хангадаг, зан чанар нь өөрчлөгдсөн хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийх шаардлагыг хангадаг бөгөөд Түүний нэрийг санаатайгаар гутаахыг Бурхан хүнд зөвшөөрөхгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах