Христийн сүмийн дуу “Хүний амьдрал бүхэлдээ Бурханы дээд эрхийн дор байдаг” (Lyrics)

2020-03-18

Хэрэв хүн хувь заяанд л итгээд,

харин мэдэж чадахгүй байвал,

хэрэв хүн хувь заяанд л итгээд,

харин таньж чадахгүй байвал,

хэрэв хүн хувь заяанд л итгээд,

харин захирагдаж чадахгүй бол,

хүний хувь заяаг захирах

дээд эрхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол,

тэдний амьдрал эмгэнэл болно,

тэд дэмий амьдарсан байх болно,

тэдний амьдрал хоосон байна,

Түүний ноёрхолд тэд захирагдаж чадахгүй,

үгийг жинхэнэ утгаар нь гаргах

бүтээгдсэн хүн болж чадахгүй,

Бүтээгчийн зөвшөөрлийг эдэлж,

өдөр бүр таашааж чадахгүй.

Бурханы дээд эрхийг мэддэг хүн

идэвхтэй байдалд байх ёстой.

Бурханы дээд эрхийг хардаг хүн

идэвхгүй байдалд байх ёсгүй.

Бүх зүйл заяагдсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрснөөр,

хувь заяаны талаар зөв тодорхойлолттой болно:

Хүний амьдрал бүхэлдээ

Бурханы дээд эрхийн дор байдаг.

Хүн өөрийн аяны үеүдийг эргэн санах үедээ,

өөрийн алхсан замыг эргэн харах үедээ,

зам нь өөгүй тэгш эсвэл хэцүү байсан ч хамаагүй,

Бурхан алхам бүрд нь чиглүүлж байсан гэдгийг хардаг.

Бурхан үүнийг нямбай зохицуулалтаар төлөвлөж байжээ.

Өөрөө ч мэдээгүй байтал нь хүнийг өдий хүртэл залжээ.

Түүний авралыг хүлээн авах нь,

Бүтээгчийн дээд эрхийг хүлээн зөвшөөрөх нь

хэчнээн агуу завшаан билээ.

Бурханы дээд эрхийг мэддэг хүн

идэвхтэй байдалд байх ёстой.

Бурханы дээд эрхийг хардаг хүн

идэвхгүй байдалд байх ёсгүй.

Бүх зүйл заяагдсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрснөөр,

хувь заяаны талаар зөв тодорхойлолттой болно:

Хүний амьдрал бүхэлдээ

Бурханы дээд эрхийн дор байдаг.

Хэрэв хүн Бурханы дээд эрхийг ойлговол,

Бурханы төлөвлөсөн бүх зүйлд захирагдахыг,

Бурханы бүх зохицуулалтыг дуулгавартай дагахыг

үнэхээр их хүсэх болно.

Хэрэв хүн Бурханы дээд эрхийг ойлговол,

Бурханы эсрэг тэрслэхээ больж,

Түүний зохион байгуулалтыг хүлээн зөвшөөрөх

шийдвэртэй, итгэлтэй болох болно.

Бурханы дээд эрхийг мэддэг хүн

идэвхтэй байдалд байх ёстой.

Бурханы дээд эрхийг хардаг хүн

идэвхгүй байдалд байх ёсгүй.

Бүх зүйл заяагдсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрснөөр,

хувь заяаны талаар зөв тодорхойлолттой болно:

Хүний амьдрал бүхэлдээ

Бурханы дээд эрхийн дор байдаг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих