"Тэнгэрийн хаанчлалын тухай миний мөрөөдөл"Эзэнийг угтан авч тэнгэрийн хаанчлалд орох замаар явах нь

2018-10-01

Эзэний ирэлтийг тэсэн ядан хүлээж байгаа Өмнөд Солонгосын пастор, Эзэн хэдийн эргэн ирсэн гэж гэрчилдэг бөгөөд Хятадад гарч ирсэн Зүүний Аянгын талаар олж мэдсэн. Тэр үнэн замыг судалж шалгахаар Хятад руу явдаг. Хэд хэдэн бүтэлгүйтлийн дараа тэр Төгс Хүчит Бурханы үгийг унших боломжийг олж авч Төгс Хүчит Бурханы үгээр дамжуулан Эзэний дуу хоолойг таньж эхлэх үедээ гэнэтхэн ХКН-ын засгийн газарт баривчлагдан Солонгос руу хөөгджээ. Төгс Хүчит Бурханы үгийг унших боломжгүй болсондоо тэр маш их гонсойж гутардаг.... Нэгэн өдөр тэр гэнэт Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы сайн мэдээний вэбсайтыг олж мэдсэн ба чуулгантай дахин холбогдсон юм. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гэрчлэгчдийн нөхөрлөл болон гэрчлэлээр дамжуулан тэр Төгс Хүчит Бурхан бол Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт мөн гэж бүрэн шийддэг. Тэрээр Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг баяртайгаар хүлээн зөвшөөрч, тэнгэрийн хаанчлалд орох замыг олсон бѳгѳѳд Тэнгэрийн хаанчлалын тухай түүний мөрөөдөл ийнхүү бодит байдал болон хувирдаг.

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн

Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

이 영상에는 다음체를 사용하였습니다

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих