Христийн сүмийн дуу “Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй” (Дууны үгтэй)

2020-03-20

Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй,

Түүнийг ирэхэд хэн ч угтан авахгүй.

Яг үнэндээ Бурхан юу хийхийг

Бурхан ирээдүйд юу хийхийг хэн ч үл мэднэ.

Хүний амьдрал өөрчлөгдөөгүй,

зүрх сэтгэл өдөр хоногууд хэвээр.

Тэр бидний дунд эгэл хүн мэт,

Бурхан хүнтэй адил мэт амьдардаг,

хамгийн даруу, энгийн итгэгчийн эгэл амьдралаар оршино,

хамгийн даруу, энгийн итгэгчийн эгэл амьдралаар оршино.

Түүнд өөрийн эрэл, өөрийн зорилгууд бий.

Хүмүүст заяадаггүй бурханлаг чанар Түүнд буй.

Хэн ч түүний бурханлаг чанарыг хардаггүй,

Түүний мөн чанарыг хүмүүсээс ялгаж чаддаггүй.

Түүнтэй бид огт айдасгүй хамт амьдардаг,

Тэр бидний нүдэнд эгэл жирийн итгэгч шиг харагддаг.

Тэр бидний алхам бүрийг хардаг,

бүх бодол, санаа, үйл хэргүүд

Түүний нүдний өмнө

бүх бодол, санаа, үйл хэргүүд ил байдаг.

Түүний нүдний өмнө

бүх бодол, санаа, үйл хэргүүд ил байдаг.

Бурханы оршин тогтнолыг хэн ч сонирхдоггүй,

Түүний үйлс, үйлдэл хэргийг хэн ч төсөөлдөггүй,

Түүний хэн болохыг тэдний хэн нь ч анзаарч, мэддэггүй.

Бурхан бидэнд огт хамаагүй мэт бид эрлээ үргэлжлүүлдэг.

Бурханы хайр оргилон урсах булгийн ус мэт дундрашгүй,

энэ хайрыг чамд, надад бас түүнд хайрласан.

Бурханы хайрыг үнэнийг хайсан бүхэн хүртэнэ,

үүний тунд Бурханы ирэхийг л хүлээ.

Нарыг үргэлж сар дагадаг шиг

Бурханы ажил хэзээ ч үл зогсоно.

Түүний ажил чамд, надад мөн түүнд явагдана.

Нарыг үргэлж сар дагадаг шиг

Бурханы ажил хэзээ ч үл зогсоно.

Түүний ажил чамд, надад мөн түүнд явагдана,

Бурханы ажил Түүний мөрийг дагасан бүхэнд

Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг

хүлээн авсан болгонд явагдана.

Бурханы ажил Түүний мөрийг дагасан бүхэнд

Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг

хүлээн авсан болгонд явагдана.

Бурханы ажил Түүний мөрийг дагасан бүхэнд

Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг

хүлээн авсан болгонд явагдана.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Хаанчлалын шинэ дуу App:

Холбоо барих: +976-9437-7051

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих