Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христийн хэвийн хүн чанар болон завхарсан хүн төрөлхтний хүн чанарын хоорондын ялгаа (Монгол хэлээр)

Кино клипүүд   605  

Танилцуулга

Хүнийг аврахын тулд Бурхан бие махбодтой болсон ба бие махбодтой болсон Бурхан гадна талаасаа жирийн хүн шиг харагддаг. Гэхдээ бие махбодтой болсон Бурханы хэвийн хүн чанар болон завхарсан хүн төрөлхтний хүн чанарын хоорондох үндсэн ялгааг та нар мэдэх үү? Төгс Хүчит Бурхан хэлсэнчлэн,“Бурханы Сүнсний өмссөн бие махбод бол Бурханы Өөрийнх нь бие махбод билээ. Бурханы Сүнс бол эрхэм дээд: Тэр төгс хүчит, ариун, зөвт билээ. …Хэдий хүн болон Христ ижил газар амьдран суудаг боловч зөвхөн хүн л Сатанд захирагдаж, ашиглуулж бас урхидуулдаг билээ. Үүнээс ялгаатай нь Христ нь Сатанд уруу татагдахаас үүрд мөнх хамгаалагдсан ба учир нь Сатан хамгийн дээд газарт хүрч, Бурханд дөхөж хэзээ ч чадахгүй билээ.”

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Цааш нь