Христийн сүмийн дуу “Эцсийг нь хүртэл дагахын тулд Сүнсний ажилд дуулгавартай бай” (Lyrics)

2020-03-03

Ариун Сүнсний ажил өдөр өдрөөр өөрчлөгдөж,

агуу илчлэлүүдээр алхам алхмаар өндөрт ахидаг.

Ингэж Бурхан хүн төрөлхтнийг

төгс болгохоор ажилладаг.

Хэрэв хүн гүйцэхгүй бол ард нь үлдэж болзошгүй.

Дуулгавартай зүрх сэтгэлгүйгээр,

хүн эцсийг нь хүртэл дагаж чадахгүй.

Уг чанар нь дуулгаваргүй, дураараа эсэргүүцэгчид

Бурханы ажил хурдсах хэрээр ард нь үлдэх болно.

Дуулгавартай, өөрсдийгөө баяртайгаар даруусгагчид л

эцсийг нь хүртэл, замын төгсгөл хүртэл ахиж чадна.

Өмнөх эрин өнгөрсөн, одоо бол шинэ эрин.

Шинэ эрин үе ирэхэд шинэ ажил хийгдэх ёстой.

Бурхан хүнийг төгс болгох эцсийн эрин үе ирэхэд

Бурхан маш хурдан ажиллаж, шинэ ажлаа гүйцэтгэнэ.

Дуулгаваргүй зүрх сэтгэлтэй хүнд

Бурханы мөрийг дагах хэчнээн хэцүү вэ!

Уг чанар нь дуулгаваргүй, дураараа эсэргүүцэгчид

Бурханы ажил хурдсах хэрээр ард нь үлдэх болно.

Дуулгавартай, өөрсдийгөө баяртайгаар даруусгагчид л

эцсийг нь хүртэл, замын төгсгөл хүртэл ахиж чадна.

Бурханы ажил өөрчлөгддөг, дүрмээр хязгаарлагдахгүй

харин хэзээд шинэ, илүү өндөр байдаг.

Түүний ажил алхам бүртээ илүү бодит болж,

хүний бодит хэрэгцээтэй улам илүү зохицдог.

Хүн зөвхөн ийм ажлаар дамжих үед л

зан чанар нь эцэстээ өөрчлөгдөж чадна.

Уг чанар нь дуулгаваргүй, дураараа эсэргүүцэгчид

Бурханы ажил хурдсах хэрээр ард нь үлдэх болно.

Дуулгавартай, өөрсдийгөө баяртайгаар даруусгагчид л

эцсийг нь хүртэл, замын төгсгөл хүртэл ахиж чадна.

Xүний aмийн мэдлэг өсөхөд,

Бурхан ч ажлаа дээшлүүлдэг.

Ингэж хүн төгс болж,

Бурхан ашиглахад тохиромжтой болдог.

Түүний ажил хүний үзэлтэй тэмцэж, үүнийг зөв болгож,

илүү өндөр, бодит байдал руу,

Бурханы итгэлийн хамгийн өндөр түвшин рүү хөтлөхөд

Бурханы хүсэл биелнэ.

Уг чанар нь дуулгаваргүй, дураараа эсэргүүцэгчид

Бурханы ажил хурдсах хэрээр ард нь үлдэх болно.

Дуулгавартай, өөрсдийгөө баяртайгаар даруусгагчид л

эцсийг нь хүртэл, замын төгсгөл хүртэл ахиж чадна.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих