Бурханы үгийн магтан дуу “Үнэнийг эрж хайх зам” (үгтэй)

2020-06-08

Бурханы үгийн магтан дуу “Үнэнийг эрж хайх зам” (үгтэй)

Үнэнийг мэдэхгүйгээр Бурханы хүслийг эрэлхийлбэл

ашиггүй, сохор энэ арга юунд ч хүргэхгүй.

Үнэнийг хайж, Бурханы хүслийг ойлгохыг хүсвэл,

өмнө чинь байгаа зүйлтэй үнэний

аль тал холбоотойг эхлээд мэдэх хэрэгтэй.

Үнэнийг хэрхэн эрж хайх ёстой вэ?

Тулгарсан хүмүүс, зүйлстэй чинь

аль үнэн нь холбоотойг эхлээд бод.

Дараа нь үнэнийг хай,

Бурханы хүсэл хийдэг бүгдэд чинь байгааг олно.

Тохиолдсон зүйлтэйгээ холбоотой үнэнийг

Бурханы үгнээс хай.

Дараа нь өөртөө тохирох замыг хай.

Энэ нь бүх зүйл дэх Бурханы хүслийг мэдэхэд тусална.

Үнэнийг хэрхэн эрж хайх ёстой вэ?

Тулгарсан хүмүүс, зүйлстэй чинь

аль үнэн нь холбоотойг эхлээд бод.

Дараа нь үнэнийг хай,

Бурханы хүсэл хийдэг бүгдэд чинь байгааг олно.

Үнэнийг хайж, хэрэгжүүлэх нь

томьёо, дүрэм журмыг дагахтай адилгүй.

Үнэн нь томьёолсон зүйл, эсвэл хууль биш.

Энэ нь амь, амьд зүйл юм!

Амьдралд чинь байх, хүний дагах ёстой дүрэм.

Тиймээс бүх туршлагаараа үүнийг ойлго.

Үнэнийг хэрхэн эрж хайх ёстой вэ?

Тулгарсан хүмүүс, зүйлстэй чинь

аль үнэн нь холбоотойг эхлээд бод.

Дараа нь үнэнийг хай,

Бурханы хүсэл хийдэг бүгдэд чинь байгааг олно.

Үнэнийг хэрхэн эрж хайх ёстой вэ?

Тулгарсан хүмүүс, зүйлстэй чинь

аль үнэн нь холбоотойг эхлээд бод.

Дараа нь үнэнийг хай,

Бурханы хүсэл хийдэг бүгдэд чинь байгааг олно.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих