Христийн сүмийн дуу “Хэвийн сүнслэг амьдралыг үргэлж хадгалах ёстой” (Lyrics)

2020-04-19

Бурханы ажилд, Тэр юу хийх эсвэл

юу өөрчлөгдөх нь хамаагүй,

хүмүүс ядаж л

хэвийн сүнслэг амьдралыг хадгалах ёстой.

Магадгүй чи сүнслэг амьдралдаа

зогсонги байгаагүй ч, ихийг олсонгүй.

Гэсэн ч Бурханы хүслийг хангаж,

амьдралдаа хохирлоос зайлсхийхийн тулд

чи дүрмийг баримтлах ёстой.

Хэрвээ чи Ариун Сүнсний ажлыг

дотроо байлгахыг хүсвэл,

хэрвээ чи Бурханы сайшаалыг хүртэхийг хүсвэл,

чин үнэнч байдлаа баримтлах ёстой.

Илүү гүнзгий ойлголт, дээд онол шаардлагагүй,

Бурханы үгийг үндсэн утгаар нь хадгалах хэрэгтэй.

Хэрэв сүнслэг амьдрал чинь хэвийн биш бол,

Бурханы ажлыг ойлгож чадахгүй,

үзлээс чинь өөр байгааг мэдэрч,

Түүнийг дагах хүч чинь дутдаг.

Бурхан юу ч хийсэн хамаагүй,

хүмүүс дуулгавартай дагах ёстой,

үгүй бол Ариун Сүнсний ажилд хүрч чадахгүй.

Тийм ээ, Ариун Сүнсний ажилд хүрч чадахгүй.

Хэрэв хүмүүс хамтарч ажиллахгүй,

цааш орохоос татгалзвал,

Тэр тэдэнд байсныг бүгдийг нь авах болно.

Бурханы амлалтыг олж авах хялбар замыг

хүн илүүд үздэг.

Хүний хэрээс хэтэрсэн бодлууд.

Хэн амийг үнэ төлөөсгүй олж авч байлаа?

Хүн Бурханд итгэж, орохоор тэмүүлж,

aмь руу орж, зан чанараа өөрчлөхөд

төлөөс төлөх ёстой, Бурхан юу ч хийсэн

Түүнийг дуулгавартай дагах ёстой.

Энэ бол бүгдийн хийх ёстой зүйл.

Хэдий дүрэм гэж дагадаг байсан ч,

чи тууштай байх ёстой.

Шалгалт хүнд байсан ч,

Бурхантай харилцах хэвийн харилцаагаа орхиж болохгүй.

Чи залбирч, чуулганы амьдралаа хадгалж,

ах эгч нартай хамт байх ёстой.

Бурхан чамайг шалгахад чи үнэнийг эрж хайх ёстой.

Энэ бол сүнслэг амьдралын төлөөх

хамгийн наад захын зүйл билээ.

Хэрэв сүнслэг амьдрал чинь хэвийн биш бол,

Бурханы ажлыг ойлгож чадахгүй,

үзлээс чинь өөр байгааг мэдэрч,

Түүнийг дагах хүч чинь дутдаг.

Бурхан юу ч хийсэн хамаагүй,

хүмүүс дуулгавартай дагах ёстой,

үгүй бол Ариун Сүнсний ажилд хүрч чадахгүй.

Тийм ээ, Ариун Сүнсний ажилд хүрч чадахгүй.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих