Христийн сүмийн дуу “Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болохын цаад зорилго” (Lyrics)

2020-07-02

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан махбод болсон нь хийх ёстой ажлаа хийж, үгийн үйлчлэлээ хийхийн төлөө юм. Түүний зүрх сэтгэлийг анхаардаг хүмүүсийг төгс болгохын тулд Тэр хүмүүсийн дунд биечлэн ажилладаг. Хайрладаг хүмүүсээ төгс болгож, хүмүүсийг байлдан дагуулахаар Бурхан бие махбод болсон. Төгс болгодог хүмүүсээ Тэр нүдээрээ харахыг хүсдэг. Түүний төгс болгодог хүмүүс Түүнийг хэрхэн гэрчлэхийг харахыг хүсдэг.

Бүтээлээс өнөөг хүртэл, зөвхөн эцсийн өдрүүдэд л ийн далайцтай ажиллахын тулд Бурхан бие махбодтой болдог. Хүн тэвчихээргүй зовлонг Тэр туулдаг ч Түүний ажил хойшилсон удаагүй, Тэр даруухнаар жирийн хүн болсон. Хайрладаг хүмүүсээ төгс болгож, хүмүүсийг байлдан дагуулахаар Бурхан бие махбод болсон. Төгс болгодог хүмүүсээ Тэр нүдээрээ харахыг хүсдэг. Түүний төгс болгодог хүмүүс Түүнийг хэрхэн гэрчлэхийг харахыг хүсдэг.

Агуу Бурхан хүн болсон ч Түүний төлөвлөгөө будилж төөрөлдсөн удаагүй. Тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллаж байна. Төгс болсон хүмүүс нэг, хоёр биш ч энэ бүлгийн хүмүүс цөөхөн. Тэд дэлхий дахины янз бүрийн үндэстнээс ирдэг. Хайрладаг хүмүүсээ төгс болгож, хүмүүсийг байлдан дагуулахаар Бурхан бие махбод болсон. Төгс болгодог хүмүүсээ Тэр нүдээрээ харахыг хүсдэг. Түүний төгс болгодог хүмүүс Түүнийг хэрхэн гэрчлэхийг харахыг хүсдэг.

Энэ их ажлын зорилго нь энэ бүлэг хүмүүсийг олж авах, энэ бүлэг хүмүүсийн Түүний төлөөх гэрчлэлийг олж авах юм. Энэ их ажлын зорилго нь энэ цөөн хүнээр дамжуулан сонгогдсон хүмүүсийг төгс болгож, алдрыг хүртэх юм. Хайрладаг хүмүүсээ төгс болгож, хүмүүсийг байлдан дагуулахаар Бурхан бие махбод болсон. Төгс болгодог хүмүүсээ Тэр нүдээрээ харахыг хүсдэг. Түүний төгс болгодог хүмүүс Түүнийг хэрхэн гэрчлэхийг харахыг хүсдэг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих