Христийн сүмийн дуу “Бурханы удирдлагын ажлын зорилго” (Lyrics)

2020-06-28

Бурханд 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөө бий, энэ нь үе шатны дагуу гурван эрин үед хуваагддаг. Эхлээд Хуулийн эрин, дараа нь Нигүүлслийн эрин, сүүлийнх нь Хаанчлалын эрин билээ. Бурханы ажил эрин бүрд ялгаатай ч хүн төрөлхтний хэрэгцээтэй уялдан, Бурхантай тэмцэхдээ Сатаны ашигладаг арга залиас шалтгаалдаг. Бурханы ажлын зорилго нь Сатаныг ялж, Бурханы мэргэн ухаан, төгс хүчийг илчилж, Сатаны бүх арга залийг ил болгоно. Ингэж хүнийг Сатаны эзэмшлээс аварна, ингэж хүнийг Сатаны эзэмшлээс аварна.

Бурханы мэргэн ухаан, төгс хүчийг илчилж, Сатаны жигшмээр гажуудлыг ил болгож, бүтээгдсэн зүйлсэд сайныг муугаас ялгахыг заан, бүх зүйлийн Захирагч нь Бурхан Өөрөө гэдгийг мэдүүлж, Сатан бол хүний дайсан, хорон муу, олиггүй нэгэн гэдгийг тодорхой харуулснаар хүн сайныг муугаас, үнэнийг худлаас, aриуныг бузраас, агууг дордоос ялгаж чадна. Бурханы ажлын зорилго нь Сатаныг ялж, Бурханы мэргэн ухаан, төгс хүчийг илчилж, Сатаны бүх арга залийг ил болгоно. Ингэж хүнийг Сатаны эзэмшлээс аварна, ингэж хүнийг Сатаны эзэмшлээс аварна. Мэдлэггүй хүн төрөлхтнөөр Түүнд гэрчлэл хийлгүүлээч: Хүнд ялзрал авчирсан нэгэн нь Бурхан биш, зөвхөн Бурхан Өөрөө, бүтээлийн Захирагч л хүнд баяр бахдал, аврал авчрах зүйлсийг өгдөг. Ингэснээр тэд Бурхан бол бүх зүйлийн Захирагч, харин Сатан бол ердөө Түүний бүтээл, харин дараа нь Түүний эсрэг боссон гэдгийг мэдэх юм.

Бурханы 6,000 жилийн төлөвлөгөө нь гурван үе шаттай, ингэж дараах зүйлсийг биелүүлнэ: Бурханы бүтээлүүд Түүний гэрчлэгчид болж, Түүний хүслийг мэдэж, үнэн бол Тэр гэдгийг харах билээ. Бурханы ажлын зорилго нь Сатаныг ялж, Бурханы мэргэн ухаан, төгс хүчийг илчилж, Сатаны бүх арга залийг ил болгоно. Ингэж хүнийг Сатаны эзэмшлээс аварна, ингэж хүнийг Сатаны эзэмшлээс аварна.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих