Христийн сүмийн дуу “Бурханы өмнө зүрхээ тайван байлгахын үр жимс” дууны үг

Христийн сүмийн дуу “Бурханы өмнө зүрхээ тайван байлгахын үр жимс” дууны үг

296 |2020-01-25

Христийн сүмийн дуу “Бурханы өмнө зүрхээ тайван байлгахын үр жимс” (дууны үг)

Бурханы өмнө ирж, үгийг нь өөрийн амь болгохын тулд,

эхлээд Түүний өмнө тайван байх ёстой.

Чамайг тайван байх үед л

Тэр чамайг гэгээрүүлж, ойлгуулна.

Бурханы өмнө тайван байх тусмаа хүн

Түүний гэгээрлийг илүү олж авдаг.

Тиймээс хүн сүсэгтэй, итгэлтэй байх ёстой нь

төгс төгөлдөрт хүрэх ганц зам.

Бурханы өмнө үнэхээр тайван байх үедээ чи

Түүний өнөөдрийн үгийг ойлгож,

Ариун Сүнсний гэгээрлийг зөв хэрэгжүүлж,

Бурханы санаа зорилгыг ойлгон,

үйлчлэлдээ тодорхой чиглэлтэй болж,

Ариун Сүнсний хөдөлгөөн, удирдамжийг ойлгон,

Ариун Сүнсний удирдамж дор амьдарч чадна.

Эдгээр нь Бурханы өмнө үнэхээр тайван байснаар

хүрэх үр дүн юм.

Сүнслэг амьдрал руу орох түлхүүр бол

Бурханы өмнө тайван байх юм.

Бурханы өмнө тайван байвал

бүх сүнслэг дасгал чинь үр нөлөөтэй байна.

Бурханы өмнө зүрх сэтгэл чинь

тайван байж чадахгүй бол,

Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авч чадахгүй.

Бурханы өмнө үнэхээр тайван байх үедээ чи

Түүний өнөөдрийн үгийг ойлгож,

Ариун Сүнсний гэгээрлийг зөв хэрэгжүүлж,

Бурханы хүслийг тодорхой мэдэн,

үйлчлэлдээ тодорхой чиглэлтэй болж,

Ариун Сүнсний хөдөлгөөн, удирдамжийг ойлгон,

Ариун Сүнсний удирдамж дор амьдарч чадна.

Эдгээр нь Бурханы өмнө үнэхээр амар тайван байснаар

хүрэх үр дүн юм.

Хүмүүс Бурханы үгийг тодорхой мэдэхгүй,

хэрэгжүүлэх аргаа олохгүй,

Бурханы санаа зорилгыг ойлгож чадахгүй бол,

хэрхэн үйлдэх хэрэгжүүлэлтийн зарчим дутмаг бол

энэ нь тэдний зүрх сэтгэл

Бурханы өмнө тайван байдаггүйгээс болдог.

Бурханы өмнө үнэхээр тайван байх үедээ чи

Түүний өнөөдрийн үгийг ойлгож,

Ариун Сүнсний гэгээрлийг зөв хэрэгжүүлж,

Бурханы хүслийг тодорхой мэдэн,

үйлчлэлдээ тодорхой чиглэлтэй болж,

Ариун Сүнсний хөдөлгөөн, удирдамжийг ойлгон,

Ариун Сүнсний удирдамж дор амьдарч чадна.

Эдгээр нь Бурханы өмнө үнэхээр амар тайван байснаар

хүрэх үр дүн юм.

Тайван байхын зорилго нь чин сэтгэлтэй, бодит байж,

Бурханы үгийг тодорхой мэдэж, эцэстээ

үнэнийг ойлгож, Бурханыг мэдэх юм.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах