Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүнийг цэвэршүүлэх нь хамгийн утга учиртай” (дууны үг)

2020-04-24

Хүний төлөв байдал,

Бурханд хандах хандлагатай тулгарах үедээ

Бурхан шинэ ажил хийсэн.

Ингэж хүн Түүнийг таньж, дуулгавартай байж,

Түүнийг хайрлан, гэрчилж чадна.

Тиймээс Бурхан өөрийг нь цэвэршүүлж байгааг

хүн мэдрэх ёстой.

Түүний шүүлт, харьцалт, засалтыг туулах ёстой.

Тэгэхгүй бол хүн хэзээ ч Бурханыг мэдэхгүй.

Бас Түүнийг үнэхээр хайрлаж, гэрчлэл хийх боломжгүй.

Бурхан хүнийг цэвэршүүлэх нь ердөө

өрөөсгөл биш, харин олон талт үр нөлөөтэй.

Үнэнийг эрж хайх хүсэлтэй хүмүүсийг цэвэршүүлэх ажлаа

Бурхан зөвхөн ийм замаар хийдэг.

Тэгэж тэдний шийдвэрийг, Бурханыг хайрлах хайрыг

Бурхан төгс болгоно.

Бурхан төгс болгоно. Өө...

Үнэнийг эрж хайж, Бурханыг хүсэн хүлээдэг хүмүүст

ийм цэвэршүүлэлт маш их утга учиртай.

Үнэнийг эрж хайж, Бурханыг хүсэн хүлээдэг хүмүүст

энэ цэвэршүүлэлт агуу их тустай.

Цэвэршүүлэлтийн явцад

Бурхан Өөрийн зөвт зан чанар ба

шаардлагыг ил болгодог.

Илүү их гэгээрүүлж, илүү үр дүнтэй засаж, харьцдаг.

Баримтууд болон үнэнийг харьцуулснаар

Тэр хүнд өөрийнх нь тухай, үнэний тухай илүү их мэдлэг,

Бурханы хүслийн тухай илүү их ойлголт өгдөг.

Бурханыг илүү үнэнч, цэвэр сэтгэлээр хайрлахыг

хүнд зөвшөөрдөг.

Бурхан хүнийг цэвэршүүлэх нь ердөө

өрөөсгөл биш, харин олон талт үр нөлөөтэй.

Үнэнийг эрж хайх хүсэлтэй хүмүүсийг цэвэршүүлэх ажлаа

Бурхан зөвхөн ийм замаар хийдэг.

Тэгэж тэдний шийдвэрийг, Бурханыг хайрлах хайрыг

Бурхан төгс болгоно.

Бурхан төгс болгоно.

Бурхан төгс болгоно.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих