Христийн магтаалын дуу “Бүх дэлхий баясаж, Бурханыг магтана” (үгтэй)

2020-02-09

Өө~ өө~ өө~ өө~

Цор ганц үнэн Бурхан

ертөнцийн бүх зүйлсийг удирддаг–

Тэр бол төгс хүчит Христ билээ!

Энэ бол Ариун Сүнсний гэрчлэл.

Тэр хаа сайгүй гэрчлэл хийхээр ажиллаж байна.

Ингэснээр хэн ч эргэлзэхгүй.

Ялгуусан Хаан,

Төгс Хүчит Бурхан бүх ертөнцийг ялсан.

Тэр гэмийг ялж, золин авралтыг гүйцэтгэсэн.

Ертөнцийн ялгуусан Хааныг магтагтун.

Төгс Хүчит Бурхан алдар сууг авах зохистой!

Бүх дэлхий баясагтун!

Төгс Хүчит Бурхан магтаалыг авах зохистой!

Ертөнцийн агуу Хаан минь ээ,

алдар суу, хүч чадал нь Танд байг!

Цор ганц үнэн Бурхан

ертөнцийн бүх зүйлсийг удирддаг–

Тэр бол төгс хүчит Христ билээ!

Энэ бол Ариун Сүнсний гэрчлэл.

Тэр хаа сайгүй гэрчлэл хийхээр ажиллаж байна.

Бид хэдий ялзарсан ч, Тэр биднийг авардаг.

Өөрийн хүслийг биелүүлэхийн тулд

Тэр биднийг бүрэн болгодог.

Тэр дэлхийг захиран Сатанаас буцаан авч,

түүнийг ёроолгүй гүн рүү хөөнө.

Бүх дэлхий баясагтун!

Төгс Хүчит Бурхан магтаалыг авах зохистой!

Ертөнцийн агуу Хаан минь ээ,

алдар cуу, хүч чадал нь Танд байг!

Тэр бүх дэлхийг шүүнэ.

Хэн ч Түүний гараас зугтаж чадахгүй.

Тэр бүх дэлхийг шүүнэ.

Хэн ч Түүний гараас зугтаж чадахгүй.

Тэр үүрд мөнх хаанчилна.

Өө~ өө~ өө~ өө~

Бүх дэлхий баясагтун!

Төгс Хүчит Бурхан магтаалыг авах зохистой!

Ертөнцийн агуу Хаан минь ээ,

алдар суу, хүч чадал нь Танд байг!

Бүх дэлхий баясагтун!

Төгс Хүчит Бурхан магтаалыг авах зохистой!

Ертөнцийн агуу Хаан минь ээ,

алдар суу, хүч чадал нь Танд байг!

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих