Христийн сүмийн дуу “Төгс болгуулахын тулд хүний хангах ёстой шаардлага” (Lyrics)

2020-08-16

Чи Бурханаар төгс болгуулахыг үнэхээр хүсвэл,

өөрийн махан биеийг хаях зоригтой байж,

Бурханы үгийг хэрэгжүүлж,

идэвхгүй, сул дорой биш байж,

Бурханаас ирдэг бүхэнд дуулгавартай байж чадна.

Чиний ил, далд хийдэг бүхэн

Бурханд харуулахад зохистой байх болно.

Бүх зүйлийг Бурханыг хайрлах сэтгэлээр хийх нь

Бурханаар төгс болгуулахад

бүгдэд тавих шаардлага.

Санаа зорилго чинь зөв байхад,

чиний зөв ч бай, буруу ч бай,

бүх үйлдлийг чинь Түүний өмнө аваачиж болно.

Бурханд, эсвэл ах эгч нартаа чи

тэр үйлдлүүдээ харуулахаас айлгүй,

Бурханы өмнө тангараглаж зүрхэлдэг.

Чи үнэнч агаад үнэнийг

хэрэгжүүлдэг бол төгс болгуулна.

Хоёр нүүрт хүмүүс төгс болгуулахыг хүсдэггүй.

Тэд бол мөхөл, сүйрлийн хөвгүүд,

Бурханаар сонгогдоогүй,

Бурханых биш, харин Сатаных!

Чи Түүний шүүлтийг хүлээн авч,

зан чанараа өөрчилбөл,

Бурханаар төгс болгуулах замд орох болно.

Бүх зүйлийг Бурханыг хайрлах сэтгэлээр хийх нь

Бурханаар төгс болгуулахад

бүгдэд тавих шаардлага.

Санаа зорилго чинь зөв байхад,

чиний зөв ч бай, буруу ч бай,

бүх үйлдлийг чинь Түүний өмнө аваачиж болно.

Бурханд, эсвэл ах эгч нартаа чи

тэр үйлдлүүдээ харуулахаас айлгүй,

Бурханы өмнө тангараглаж зүрхэлдэг.

Чи Бурханаар төгс болгуулж,

хүслийг нь биелүүлэхийг

үнэхээр хүсэж байвал Бурханы ажилд захирагд,

бүү гомдолло, Бурханы ажлыг бүү шүүмжил.

Эдгээр нь Бурханаар төгс болгуулах

үндсэн шаардлага.

Бүх зүйлийг Бурханыг хайрлах сэтгэлээр хийх нь

Бурханаар төгс болгуулахад

бүгдэд тавих шаардлага.

Санаа зорилго чинь зөв байхад,

чиний зөв ч бай, буруу ч бай,

бүх үйлдлийг чинь Түүний өмнө аваачиж болно.

Бурханд, эсвэл ах эгч нартаа чи

тэр үйлдлүүдээ харуулахаас айлгүй,

Бурханы өмнө тангараглаж зүрхэлдэг.

Өө! Бурхан!

Санаархал, бодол, үзэл санаа бүрээ

Бурханы өмнө шалгуулахад тохирдог байх ёстой.

Хэрэв ийм маягаар хэрэгжүүлж, орох юм бол

амийн ахиц чинь хурдан байх болно,

амийн ахиц чинь хурдан байх болно.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих