Христийн сүмийн дуу “Бурхан хүнийг бүтээсэн утга учрыг сэргээх болно”

2020-09-09

Бурхан хүн төрөлхтөнг бүтээж, газар дээр байрлуулж,

өнөөг хүртэл удирдсан.

Тэр нүглийн тахил болж, үүгээр хүнийг аварсан.

Эцэст нь Тэр мөн л хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулж,

хүн төрөлхтнийг бүхэлд нь аварч,

тэднийг анхдагч дүрд нь эргэн оруулах ёстой.

Хүнийг анхдагч төрх, анхны дүрд нь аваачих энэхүү ажлыг

Тэр эхнээсээ эцсээ хүртэл хийсэн.

Тэр хаанчлалаа байгуулж,

газарт Өөрийн эрх мэдэл болон

газарт Өөрийн эрх мэдэл болон

хүний байдлыг сэргээнэ.

Тэр бүх бүтээлийнхээ дунд эрх мэдлээ сэргээнэ.

Хүн Сатанаар ялзруулагдаж,

зүрх сэтгэлээ, Бурханаас эмээх зүрх сэтгэлээ алдсан,

Бурханы бүтээлд анхнаас нь байх ёстой чиг үүргээ алдсан.

Хүн Бурханы дайсан болж,

Хүн Сатаны эзэмшилд амьдарч,

тушаалыг нь дагасан;

Бурхан хүний дуулгавартай байдал,

айдсыг алдаж, Түүний ажил тэдний дунд хийгдэж чадахгүй.

Хүн Бурханаар бүтээгдсэн бөгөөд Бурханд шүтэн мөргөх ёстой.

Гэвч хүн Бурханаас нүүрээ буруулж, Сатанд шүтэн мөргөсөн.

Сатан хүний зүрх сэтгэл дэх шүтээн болсон,

харин Бурхан Өөрийн байр сууриа алдсан,

өөрөөр хэлбэл хүн бүтээгдсэн утга учраа алдсан.

Энэ утга учрыг сэргээхийн тулд

хүн анхдагч байдалдаа буцах ёстой.

Бурхан хүний ялзарсан зан чанарыг зайлуулах ёстой.

Хүнийг Сатанаас буцаан авахын тулд

Бурхан хүнийг аврах ёстой, хүнийг нүглээс нь аврах ёстой.

Зөвхөн ингэж Тэр хүний анхдагч байдал, чиг үүргийг аажмаар сэргээж,

эцэстээ Өөрийн хаанчлалыг сэргээнэ.

Хүн илүү сайн Бурханд шүтэн мөргөж,

газарт амьдрахын тулд

дуулгаваргүй байдлын хөвгүүд устгагдах болно.

Түүний байгуулахыг хүсдэг хаанчлал бол Өөрийнх нь хаанчлал.

Түүний хүсдэг хүн төрөлхтөн бол Түүнд шүтэн мөргөдөг хүмүүс,

Түүнийг, Түүний алдрыг бүрэн дүүрэн дагадаг хүмүүс,

дагадаг хүмүүс.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих