Христийн сүмийн дуу “Өөртэй нь хамтран ажилладаг хүмүүсийг Бурхан хоёр дахин их шагнадаг” (үгтэй)

2020-05-24

Чи өдөр бүр сүнслэг амьдарвал

зүрх сэтгэлээ Бурханд өдрөөс өдөрт

улам ихээр өгөх болно.

Сүнс чинь батжиж, нөхцөл байдал чинь сайжирна.

Ариун Сүнс замыг чинь удирдаж,

илүү их ерөөлийг чи хүртэнэ.

Сүнслэг амьдралдаа та нар Ариун Сүнстэй хамт байж,

Бурхантай хамтарч, өөрийгөө ял.

Зөвхөн дүрэм сахиж болохгүй.

Энэ бол хүний хийх ёстой зүйл.

Эдгээрт өөрийгөө бүрэн зориул.

Бурхан иймд Өөртэй нь нийцэн ажилладаг бүхнийг

хоёр дахин их шагнана гэж үргэлж хэлдэг.

Бурхан иймд Өөртэй нь нийцэн ажилладаг бүхнийг

хоёр дахин их шагнана гэж үргэлж хэлдэг.

Бурхан иймд Өөртэй нь нийцэн ажилладаг бүхнийг

хоёр дахин их шагнана гэж үргэлж хэлдэг.

Бурхан иймд Өөртэй нь нийцэн ажилладаг бүхнийг

хоёр дахин их шагнана гэж үргэлж хэлдэг.

Хүч чармайлт гаргах тусам

зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу эргэдэг.

Тодорхой нэг шатанд хүрмэгц

Бурхан зүрх сэтгэлийг чинь олж авна.

Хэн ч сэтгэлийг чинь ганхуулж, булааж чадахгүй,

чи Бурханд бүрэн хамаардаг.

Тэр үргэлж чамд үгээ харуулж,

ойлгохгүй зүйлийг чинь мэдүүлнэ.

Хэрэв чи хамтран ажиллавал

энэ үр дүнд хүрч чадна.

Бурхан иймд Өөртэй нь нийцэн ажилладаг бүхнийг

хоёр дахин их шагнана гэж үргэлж хэлдэг.

Бурхан иймд Өөртэй нь нийцэн ажилладаг бүхнийг

хоёр дахин их шагнана гэж үргэлж хэлдэг.

Хэрэв чи хамтран ажиллавал энэ үр дүнд хүрч чадна.

Хэрвээ чи хамтран ажиллавал эдгээрт хүрч чадна.

Хэрэв чи хамтран ажиллавал энэ үр дүнд хүрч чадна.

Хэрвээ чи хамтран ажиллавал эдгээрт хүрч чадна.

Бурхан иймд Өөртэй нь нийцэн ажилладаг бүхнийг

хоёр дахин их шагнана гэж үргэлж хэлдэг.

Бурхан иймд Өөртэй нь нийцэн ажилладаг бүхнийг

хоёр дахин их шагнана гэж үргэлж хэлдэг.

Бурхан иймд Өөртэй нь нийцэн ажилладаг бүхнийг

хоёр дахин их шагнана гэж үргэлж хэлдэг.

Бурхан иймд Өөртэй нь нийцэн ажилладаг бүхнийг

хоёр дахин их шагнана гэж үргэлж хэлдэг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих