Сайн мэдээний кино “Ялалтын дуу” Чуулгануудад хандсан, Ариун Сүнсний үг (Монгол хэлээр)

2018-12-12

Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажил бүх урсгал, бүлэглэл даяар цууриатсан юм. Хаанчлалын сайн мэдээ түгсэний дараа Төгс Хүчит Бурханы үгийг улам олон хүн хүлээн авч, түгээж, Бурханы илрэлтээр цанган байсан үнэнч итгэгчид Бурханы сэнтийн өмнө нэг нэгээрээ эргэн ирсэн билээ. Энэ хооронд Хятадын засгийн газар, шашны пасторууд, ахлагч нар Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг эхнээсээ эцсийг хүртэл зогсолтгүй дарж, хавчсаар ирлээ. Энэ киноны баатар Жэнг Шинжи бол сайн мэдээ түгээгч, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гишүүн юм. Тэр Хятадын Коммунист засгийн газар, шашны удирдагчдын увайгүй дарамт, дайралттай тулгарчээ. Ах эгч нартайгаа хамт Бурханд найдан ялалтын дуу дуулахын тулд тэр энэхүү хар, сатаны хүчийг хэрхэн ялах бол? ...


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн

Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих