“Бүхнийг Захирагч Нэгэн” (Трейлер) | Бурханы хүч чадлын тухай гэрчлэл

2019-03-05

Анх Бурхан тэнгэр, газар, бүх зүйлийг бүтээсэн бөгөөд Тэр хүнийг Өөрийн гараар, Өөрийн дүр төрхөөр бий болгосон юм. Сатанаар завхруулагдсанаас нь хойш Бурхан хүмүүсийг өөр өөр эрин үед, өөр өөр арга замаар удирдаж, аварсан билээ. Хуулийн эрин үед Бурхан хүмүүсийг удирдахын тулд Мосегоор дамжуулан хууль гаргажээ. Нигүүлслийн эрин үед Бурхан хүмүүсийн дунд биечлэн алхаж, золин авралыг ажлыг хийв. Эцсийн өдрүүдэд Христ, Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлж, эцэстээ хүмүүсийг Бурханы хаанчлалд аваачин, хүн төрөлхтнийг шүүж, ариусгаж, аврахын тулд үнэнийг илэрхийлсэн юм. Та Бурханы аврал болон ерөөлийг хүртэж, Түүний хаанчлалд эргэн очихыг хүсэж байна уу? Бид таныг, Бүхнийг Захирагч Нэгэн хэмээх Христийн хөгжимт баримтат кино үзэхийг урьж байна.

Энэ ведионы зарим материалыг:

“Der Kampf an der Taborbrücke in der Leopoldstadt Bonaventura Emler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Der_Kampf_an_der_Taborbr%C3%BCcke_in_der_Leopoldstadt_Bonaventura_Emler.jpg) By Yelkrokoyade/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

Song of the Clyde (http://film.britishcouncil.org/song-of-the-clyde) By British Council /CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)

Power to Order By British Council (http://film.britishcouncil.org/power-to-order)/CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)

http://www.cutestockfootage.com/

Explosion Ultra Bass(http://soundbible.com/1807-Explosion-Ultra-Bass.html)by Mark DiAngelo/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Hawk Sound (http://www.orangefreesounds.com/hawk-sound/) by thecluegeek /CC BY 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Hawk Call 2x(http://soundbible.com/1481-Hawk-Call-2x.html)by PsychoBird/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Aslan is on the Move © 2014 David Hollandsworth/Productiontrax.com ” -оос авав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих