Бурханы үг | “Хаанчлалын эрин үе бол үгийн эрин үе юм” (II хэсэг)

Хуваалцах

Цуцлах