Сайн мэдээний гэрчлэлүүд "Моабын үр удмын шалгалт" Христэд итгэгчдийн үнэн түүх

2020-07-27

Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажилдаа хүмүүсийг үгээрээ туршиж, цэвэршүүлж, ариусгаж, өөрчилдөг. 1991-1997 оны хооронд, Бурханы сонгосон хүмүүс үйлчлэл үзүүлэгчдийн шалгалт, үхлийн шалгалт, Бурханыг хайрлах цаг үе, товойлгогчдын шалгалт, Моабын үр удмын шалгалт болон агуу улаан лууны үр хүүхдийн шалгалтыг туулсан юм. Төгс Хүчит Бурхан эдгээр шалгалтын туршид Өөрийн сонгосон хүмүүсийг Бурханы ажлын талаарх үзэл, илчилсэн завхралынх нь дагуу илчилж, шүүж, хангаж, залж чиглүүлэхийн тулд үнэнийг илэрхийлсэн юм. Энэ бүхнийг туулсны дараа Бурханы сонгосон хүмүүсийн итгэлийн ар дахь сэдэл тодорхой хэмжээнд засарч, итгэл нь хавьгүй ариун болжээ. Тэдний завхарсан чанар ч мөн бага зэрэг цэвэрлэгдсэн бөгөөд хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы ариусгалт, авралын ажил хэчнээн бодитойг бүгд мэдэрсэн билээ. Тэгээд тэд Бурханы хайр, авралд гэрчлэл хийхийн тулд хувийн туршлага, ололтоо бичсэн юм. Энэ бичлэг дэх Христэд итгэгч Моабын үр удмын шалгалтыг туулсан туршлага, үүнээс юу олж авсан, үүгээр хэрхэн өөрчлөгдсөнөө өгүүлнэ.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих