Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бүгд Бурханы үгээр биелдэг” | Эшлэл 34

Өдөр тутмын Бурханы үг | “Бүгд Бурханы үгээр биелдэг” | Эшлэл 34

37 |2020-06-21

Бурхан өөр өөр эрин үеийн дагуу Өөрийн үгийг хэлж, Өөрийн ажлаа хийдэг ба өөр өөр эрин үеүдэд Тэр өөр өөр үг хэлдэг. Бурхан ямар нэгэн дүрэмд захирагддаггүй, ижил ажлыг давтан хийдэггүй, өнгөрсөн үеийн зүйлсийг санагалздаггүй; Тэр бол үргэлж шинээрээ байдаг, хэзээ ч хуучирдаггүй Бурхан бөгөөд өдөр бүр Тэр шинэ үгсийг ярьдаг. Өнөөдөр чи баримтлах ёстойгоо баримтлах хэрэгтэй; энэ бол хүний хариуцлага, үүрэг билээ. Харин Бурханы одоогийн гэрэл, бодит үгэнд төвлөрөн хэрэгжүүлэх нь зайлшгүй чухал. Бурхан дүрэмд захирагддаггүй, харин Өөрийнхөө мэргэн ухаан болон бүхнийг чадагч байдлаа ил болгохын тулд олон өөр өнцгөөс ярьж чаддаг. Бурхан Сүнсний өнцгөөс ярьж байна уу, хүний өнцгөөс ярьж байна уу, эсвэл гуравдагч хүний өнцгөөс ярьж байна уу гэдэг нь хамаагүй—Бурхан бол үргэлж л Бурхан байх ба Бурхан хүний өнцгөөс ярьж байлаа гэхэд Түүнийг чи Бурхан биш хэмээн хэлж болохгүй. Бурханы ямар өнцгөөс ярьж байна гэдгээс шалтгаалж, хүмүүсийн зарим нь янз янзын үзлийг бий болгодог. Иймэрхүү хүмүүст Бурханы тухай, мөн Түүний ажлын тухай мэдлэг байдаггүй. Хэрвээ Бурхан үргэлж л нэг өнцгөөс яриад байвал, хүмүүс Бурханы талаар өөрсдийн дүрмийг тогтоохгүй гэж үү? Бурхан хүнийг ингэж авирлахыг зөвшөөрөх үү? Бурхан ямар өнцгөөс ярьж байна гэдгээс үл хамааран, бүгдээрэнд нь тааруулан зорьсон зүйл Бурханд бий. Хэрвээ Бурхан үргэлж Сүнсний өнцгөөс ярьдаг байсан бол, чи Түүнтэй харилцаж чадах байсан уу? Тиймээс, Тэр чамайг Өөрийн үгээр хангаж, бодит байдал руу хөтлөхийн тулд гуравдагч хүний өнцгөөс ярьдаг. Бурханы хийж байгаа юм бүхэн тохиромжтой байдаг. Товчоор хэлбэл, энэ нь бүгд Бурханаар хийгддэг бөгөөд үүнд чи эргэлзэх хэрэггүй. Тэрбээр Бурхан учраас ямар өнцгөөс ярьж байгаа нь хамаагүй Бурхан хэвээрээ л байх болно. Энэ бол хөдөлшгүй үнэн. Тэр яаж ч ажилласан Бурхан хэвээрээ байсаар байх ба Түүний мөн чанар өөрчлөгдөхгүй! Петр Бурханыг маш их хайрласан, Бурханы сэтгэлд зохицсон хүн байсан ч Бурхан түүнийг Эзэн эсвэл Христ гэж гэрчлээгүй, учир нь аливаа оршихуйн мөн чанар нь юу гэдгээрээ, юу байснаараа л байх ба хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Бурхан Өөрийн ажлыг хийхийн хувьд, дүрэмд баригддаггүй, харин Өөрийн үйл хэргийг үр дүнд хүргэхийн тулд болон Өөрийнх нь тухай хүмүүсийн мэдлэгийг сайжруулахын тулд олон аргыг хэрэглэдэг. Бурханы ажлын арга бүхэн хүмүүст Өөрийнх нь тухай мэдэхэд туслах ба мөн хүмүүсийг төгс болгоход чиглэгддэг. Ямар арга зам сонгосноос үл хамааран, бүгд л хүнийг босгон байгуулах, төгс болгох зорилго агуулна. Хэдийгээр Түүний ажлын арга замуудын нэг нь маш удаан хугацаанд үргэлжилж магад боловч энэ нь хүмүүсийн Түүнд итгэх итгэлийг бэхжүүлэхийн төлөө юм. Тиймээс та бүхэн эргэлзэх хэрэггүй. Эдгээр нь бүгд л Бурханы ажлын алхмууд бөгөөд та нар дуулгавартай байх ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах