Төгс Хүчит Бурханы үгийн уншлага | “Гэм буруу нь хүнийг там руу хөтөлнө”

Хуваалцах

Цуцлах