Христийн сүмийн дуу “Бурхан Сатаныг бүрэн ялдаг хүмүүсийг л олж авна” (Lyrics)

2020-06-19

Хүмүүс аврагдахад Сатан ялагдсан,

хүмүүс хоол нь байж, залгиулахаа больсон,

харин оронд нь суллагдсан.

Ийм хүмүүс чигч учраас,

Бурханд итгэн дуулгавартай байж, Бурханаас айдаг.

Тэд Сатанаас бүрмөсөн салдаг.

Сатанд ичгүүр авчирч, хулчгар болгодог,

тэд бүрэн дүүрэн ялдаг.

Тэдний Бурханд итгэх итгэл, дуулгавартай байдал,

Бурханаас айх айдас нь

Сатан тэднийг орхиход хүргэдэг.

Ийм хүмүүсийг л Бурхан үнэхээр олж авсан.

Энэ нь хүнийг аврах Түүний зорилго.

Хэрэв Бурханаар авруулж, бүрэн авахуулахыг хүсвэл

сорилт ба дайралттай хүмүүс нүүр тулах ёстой.

Сатаны хийж чадах бүхнийг туулж,

түүнийг ялсан хүмүүс бол Бурханаар авруулдаг хүмүүс.

Бурханаар аврагдсан хүмүүс,

Бурханы шалгалтыг туулж,

маш олон янзаар Сатанд соригдож, довтлуулсан.

Аврагддаг хүмүүс Бурханы хүсэл, шаардлагыг ойлгодог,

Түүний төлөвлөгөөнд захирагддаг.

Тэд Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг.

Тэд үнэнч зантай, зөөлөн сэтгэлтэй,

мөн хайр, үзэл ядалтын ялгааг харж чаддаг.

Шударга ёсыг мэддэг тэд ухаалаг бөгөөд

Бурханыг анхаарч, Түүний гэсэн бүхнийг дээдэлдэг.

Ийм хүмүүсийг л Бурхан үнэхээр олж авсан.

Энэ нь хүнийг аврах Түүний зорилго.

Хэрэв Бурханаар авруулж, бүрэн авахуулахыг хүсвэл,

сорилт ба дайралттай хүмүүс нүүр тулах ёстой.

Сатаны хийж чадах бүхнийг туулж,

түүнийг ялсан хүмүүс бол Бурханаар авруулдаг хүмүүс.

Сатанд хүлэгдэж, ажиглуулж,

буруутгагдаж, доромжлуулаагүй

тэд чөлөөтэй, эрх чөлөөтэй байдаг.

Иовыг эрх чөлөөтэй амьдруулахын тулд Бурхан,

Сатанд гардуулан өгсөнтэй адилхан.

Ийм хүмүүсийг л Бурхан үнэхээр олж авсан.

Энэ нь хүнийг аврах Түүний зорилго.

Хэрэв Бурханаар авруулж, бүрэн авахуулахыг хүсвэл,

сорилт ба дайралттай хүмүүс нүүр тулах ёстой.

Сатаны хийж чадах бүхнийг туулж,

түүнийг ялсан хүмүүс бол Бурханаар авруулдаг хүмүүс.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих