Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Бурханы зан чанарыг ойлгох нь маш чухал”

Хуваалцах

Цуцлах