Чуулганы кино | ХКН Болон шашны хүрээнийхний буруутгаж буй зам нь жинхэнэ зам биш гэж үү? (Онцлох хэсэг)

2018-08-26

Олон хүн Бурханы ажил болоод үгэнд суурилсан үйлдэлгүйгээр жинхэнэ замыг эрж хайж, судалж шинжилдэг. Оронд нь тэд шашны ертөнцийн чиг хандлагыг дагаж, Хятадын Коммунист засгийн газар болоод шашны ертөнцийн буруутгаж байгаа зүйл жинхэнэ зам байж чадахгүй гэж итгэдэг—энэ нь явах зөв зам мөн үү? Библид ийн хэлсэн байдаг. “Бүх ертөнц хорон муу нэгний дор байдаг” (1Иохан 5:19). “Энэ бол ёрын муу үеийнхэн” (Лук 11:29).Тиймээс бурхангүй үзэлтэй улс төрийн дэглэм хийгээд шашны ертөнц, жинхэнэ замыг үгүйсгэж буруутгах нь гарцаагүй юм гэдгийг харж болно. Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс ажлаа хийх үед Иудейчүүд болон Ромын засгийн газар Түүнийг ухаан жолоогүй эсэргүүцэж ял тулган эцэст нь Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолсон. Энэ бүхэн нөхцөл байдлыг тодорхой харуулж буй хэрэг биш үү? Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүд дэх Өөрийн ажлыг хийхээр ирэх үедээ Хятадын засгийн газар хийгээд шашны ертөнцийн хүчтэй эсэргүүцэл, буруушаалттай тулгарах болно. Энэ бүхэн юуг илэрхийлж байна вэ? Бид энэ талаар эргэцүүлэх хэрэгтэй биш гэж үү?

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих