Magtan duu “Бид сэнтийн өмнө өргөгдлөө”

2021-01-26

Бид сэнтийн өмнө өргөгдлөө,

бүхэлдээ Бурханы нигүүлсэл, өршөөлийн ач юм.

Үй олон ариун хүмүүсийн зүрх сэтгэлдБурханыг гэх хайр бий болж,

тэд сүнслэг замаараагуйвж дайвалгүй алхдаг.

Цор ганц жинхэнэ Бурханмахбод болсон бөгөөд

Тэр бол бүх зүйлийг захирдаг

орчлон ертөнцийн Тэргүүн гэсэн итгэлээтэд бат баримталдаг:

Үүнийг Ариун Сүнс баталгаажуулсан бөгөөдэнэ нь уулс мэт хөдөлшгүй үнэн юм!

Мөн энэ нь хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй!

Өө, Төгс Хүчит Бурхан минь!Өнөөдөр Та бидний сүнслэг нүдийг нээж,

сохор нь харж, доголон нь алхаж,уяман өвчтөн нь эдгэх боломж олгосон.

Та тэнгэрийн цонхыг нээж,

бидэнд сүнсний ертөнцийн нууцуудыгойлгох боломжийг олгосон.

Бидэнд Таны ариун үгс шингэж,

Сатаны завхруулсан хүн чанараасбиднийг аварсан—

энэ бол Таны хэмжээлшгүй агуу ажил,Таны хэмжээлшгүй их өршөөл билээ.

Бид бол Таныг гэрчлэгч!

Та удаан хугацаанд даруухнаар,чимээгүйхнээр нуугдмал байж ирсэн.

Та ахин амилалт, цовдлолын зовлон,

хүний амьдралын баяр хөөр, уй гашууг,

хавчлага, бэрхшээлийг үзсэн;

Та хүний ертөнцийн зовлон шаналлыг туулж, амссан,бас Та эрин үед хаягдсан.

Бие махбодтой болсон Бурхан болБурхан Өөрөө юм.

Бурханы хүслийн төлөө Та биднийговоолсон өтөг бууцнаас аварч,

баруун гараараа биднийг өргөн,нигүүлслээ бидэнд үнэгүй өгсөн.

Зовлон шаналлыг үл хайхран,Өөрийн амийг бидэнд оруулсан;

цус, хөлс, нулимсаараа Таны төлсөн төлөөсариун хүмүүс дээр биеллээ олсон.

Бид бол Таны уйгагүй хүч чармайлтын үр дүн;

а бид бол Таны төлсөн төлөөс.

Өө, Төгс Хүчит Бурхан минь!Таны хайр болон өршөөл,

Таны зөвт байдал болон сүр жавхлан,Таны ариун агаад даруу байдлаас үүдэн

бүх хүн Таны өмнө сөгдөж,

үүрд мөнхөд Таныг шүтэн мөргөнө.

Өнөөдөр Та бүх чуулганыг—

Филадельфийн чуулганыг—

бүрэн төгс болгож, өөрийн 6,000 жилийнудирдлагын төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлсэн.

Ариун хүмүүс сүнсээрээ холбогдон,хайраар дагалдаж,

булгийн эхтэй нэгдэн Таны өмнөдаруухнаар захирагдаж чадна.

Амийн амьд ус зогсолтгүй урсаж,

чуулган дахь бүхий л шавар шавхай,бохир усыг угааж, цэвэрлэн,

Таны сүмийг дахин нэгэнтээ ариусгаж байна.

Бид Бурханыг сүнсэндээ хаанчлуулж,

Түүнтэй хамт алхаж, тэгсэнээрээ ангид оршиж,

дэлхий ертөнцийг ялан дийлэх бөгөөдбидний сүнс чөлөөтэй нисэж, чөлөөлөлтөд хүрдэг:

Энэ нь Төгс Хүчит БурханХаан болох үеийн үр дүн юм.

Бурхантай идэвхтэй хамтран ажилла,уялдаатай үйлчилж, нэгд,

Төгс Хүчит Бурханы санаа зорилгыг биелүүл,

ариун сүнслэг бие болохоор яаравчил,

Сатаныг гишгэл,Сатаны хувь заяаг төгсгөл болго.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих